Mục lục
2.

Các loại tiền tệ theo mục

Tổng hợp đồng tiền & vật phẩm đổi

Bài viết này là danh sách liệt kê các loại tiền khác nhau hiện đang lưu hành ở LaniakeaRO và cách lấy, cách sử dụng chúng. Bạn không biết đồng xu vừa nhặt được để làm gì ư? Bạn đọc đúng chỗ rồi đấy.

Khi bước vào thế giới Ragnarok, ngoài cày cuốc để tăng cấp như săn quái vật, làm nhiệm vụ, đi instance… bạn sẽ cần tích lũy kha khá đồng tiền khác nhau. Ở thế giới rộng lớn như thế này, mỗi đồng tiền sẽ có mục đích sử dụng riêng, và điều bạn cần biết là thông tin về các đồng tiền này. Đừng lo lắng, sau khi đọc bài viết Tổng hợp các đồng tiền ở Ragnarok Online, bạn sẽ hiểu hơn về giá trị của đồng xu lấp lánh trong túi.

Giới thiệu

 • Các đồng tiền hiện đang lưu hành sẽ được phân loại theo từng mục, bạn sẽ biết được đồng tiền nào có thể kiếm được từ Hệ thống, PvP, Instance, các phiên bản Episode hay là từ các bản đồ khác.

Instance

Episode 13.1 & 13.2

Episode 14.1 & 14.2

Các bản đồ khác

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.