Mục lục
2.

Schwartz’s Honor Token để làm gì?

Schwartz’s Honor Token & Trang bị 16.2

Schwartz’s Honor Token là vật phẩm bạn nhận được sau mỗi lần làm các nhiệm vụ của phiên bản 16.2 Terra Gloria, chúng được xem như loại tiền tệ để trao đổi các trang bị 16.2 hoặc trang bị Imperial.

Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Schwartz’s Honor Token và cách trao đổi Agenda Robe [1], Consultative Robe [1], trang bị Imperial cũng như cường hóa chúng trở nên mạnh hơn….

Schwartz's Honor Token là gì?

 • Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token được xem như là một loại tiền tệ lưu hành ở Cộng hòa Schwartzvald. Đồng tiền này dùng để trao đổi hoặc nâng cấp các vật phẩm thuộc phiên bản 16.2 Terra Gloria.

  Khi hoàn thành các nhiệm vụ, bạn sẽ được trả thưởng bằng Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token . Đây là loại tiền đặc biệt, bạn không thể vứt hoặc giao dịch chúng, bạn chỉ được sử dụng hoặc bán cho các NPC.

Schwartz's Honor Token tìm ở đâu?

Trao đổi trang bị

Cường hóa trang bị

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.