Hệ thống & Tính năng

Tổng hợp rương kho báu Kachua

Tổng hợp rương Kachua của tất cả các kỳ.

Rương kho báu Kachua kỳ 1

Tổng hợp những vật phẩm bạn có thể mở ra từ rương kho báu Kachua của kỳ 1 (12/08/2021 – 24/08/2021).

Rương kho báu Kachua kỳ 2

Tổng hợp những vật phẩm bạn có thể mở ra từ rương kho báu Kachua của kỳ 2 (24/08/2021 – 23/09/2021).

Rương kho báu Kachua kỳ 3

Tổng hợp những vật phẩm bạn có thể mở ra từ rương kho báu Kachua của kỳ 3 (23/09/2021 – 19/10/2021).

Rương kho báu Kachua kỳ 4

Tổng hợp những vật phẩm bạn có thể mở ra từ rương kho báu Kachua của kỳ 4 (19/10/2021 – 16/11/2021).

Rương kho báu Kachua kỳ 5

Tổng hợp những vật phẩm bạn có thể mở ra từ rương kho báu Kachua của kỳ 5 (16/11/2021 – 14/12/2021).

Rương kho báu Kachua kỳ 6

Tổng hợp những vật phẩm bạn có thể mở ra từ rương kho báu Kachua của kỳ 6 (14/12/2021 – 11/01/2022).

Reset chỉ số và kỹ năng – Job 1 (Miễn phí)

Những nhân vật ở nghề 1 và Base Level dưới 41 có thể reset điểm chỉ số và kỹ năng miễn phí. Gặp NPC Hypnotist ở 2 thành phồ...

Chế độ PVP

Đánh nhau giữa người chơi và người chơi trong những khu vực quy định. Có 2 chế độ cơ bản để bạn tham gia. Nếu đánh nhau với quái...

Vật phẩm Cash Shop

VIP là gì? Dịch vụ Zonda là gì? Hộp Kachua? Nếu bạn đang thắc mắc mua đồ cash shop ở đâu, công dụng của chúng và vật phẩm nào...

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.