Episode 14.1

Bakonawa Lake Instance

Bạn có thể đi Bakonawa Lake Instance khi bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính tại Port Malaya. Đây là 1 Instance phù hợp cho các bạn ở cấp...

Bakonawa Extermination (Tiêu diệt Nguyệt Long)

Bakonawa Extermination quest là quest nối tiếp của Cautious Village quest tại làng Malaya. Trong nhiệm vụ lần này, bạn sẽ tìm ra nguyên nhân vì sao ngôi làng...

Cautious Village (Ngôi làng quỷ quái)

Cautious Village quest nói về ngôi làng Port Malaya, nơi mà dân làng hay bị đe dọa bởi những linh hồn ác quỷ, họ luôn phải sống trong lo...

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.