Trang bị Verus

Nhà máy Charleston trong thành phố Verus đã dừng hoạt động nhưng công nghệ bí ẩn và sản phẩm của nhà máy thì vẫn còn. Để có được nguyên liệu để chế tạo trang bị, bạn cần xâm nhập vào nhà máy và hoàn thành Charleston Crisis Instance.

Trang bị Verus đặc biệt phù hợp với nghề Mechanic với các trang bị giúp tăng sát thương vật lý cho các đòn tấn công và kỹ năng, như Pile Bunker, bộ Upgrade Part hoặc Supplement Part.

Ngoài ra, các nghề khác có thể chế tạo trang bị Excelion và cường hóa chúng, giúp nhân vật của bạn trâu bò hơn nhiều. Tất cả trang bị và cường hóa ở thành phố Verus này cần Charleston Component và một số nguyên liệu phụ khác.

Giới thiệu trang bị Verus

 • Trang bị Verus được thành 2 phần: Các bộ trang bị dành riêng cho nghề Mechanic Bộ trang bị Excelion – dành cho tất cả nghề đều sử dụng được. Tất cả các loại trang bị này đều có thể được cường hóa.

  Đối với trang bị dành cho Mechanic, hãy tìm Ingrata A ở tọa độ verus04 64/112.
  Đối với trang bị Excelion, bạn cần làm theo hướng dẫn ở phần Cách tạo trang bị Excelion.

  mechanic-equipment-enchantment-npcs-all-fixed

Nâng cấp Pile Bunker

Cường hóa vũ khí

 • Nói chuyện với Ingrata M, chọn “Mua bộ phận nâng cấp cho một số vũ khí“.

  Sau đây là thông tin chi tiết

  Nhận được 1 hiệu ứng ngẫu nhiên trong các hiệu ứng trên
  Hiệu ứng Min ~ Max
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Trung tính 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Nước 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Lửa 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Đất 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Gió 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Độc 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Thánh 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Bóng tối 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Thây ma 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Hồn ma 1 ~ 20
  Tăng % sát thương chí mạng 5 ~ 20
  ASPD 1
  ASPD % 5 ~ 15
  HIT 1 ~ 15
  CRIT 1 ~ 15
  ATK % 3 ~ 7
  Tăng % ATK lên quái vật cỡ nhỏ 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật cỡ vừa 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật cỡ lớn 1 ~ 20
  Thuộc tính vũ khí: Nước
  Thuộc tính vũ khí: Lửa
  Thuộc tính vũ khí: Đất
  Thuộc tính vũ khí: Gió
  Thuộc tính vũ khí: Thánh
  Thuộc tính vũ khí: Bóng tối
  Kích cỡ quái vật không giảm sát thương từ vũ khí
  Nhận được 1 hiệu ứng ngẫu nhiên trong các hiệu ứng trên
  Hiệu ứng Min ~ Max
  Tăng % ATK lên chủng loài Vô dạng 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên chủng loài Quái thú 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên chủng loài Thực vật 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên chủng loài Côn trùng 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên chủng loài 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Thây ma 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên chủng loài Quỷ 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên chủng loài Á thần (trừ Người chơi) 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên chủng loài Thiên thần 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên chủng loài Rồng 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật Thường 1 ~ 10
  Tăng % ATK lên quái vật Trùm 1 ~ 10
  Giảm % thời gian delay kỹ năng 1 ~ 5
  Nhận được 1 hiệu ứng ngẫu nhiên trong các hiệu ứng trên
  Hiệu ứng Min ~ Max
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Trung tính 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Nước 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Lửa 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Đất 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Gió 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Độc 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Thánh 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Bóng tối 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Thây ma 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Hồn ma 1 ~ 20
  Tăng % sát thương chí mạng 5 ~ 20
  ASPD 1
  ASPD % 5 ~ 15
  HIT 1 ~ 15
  CRIT 1 ~ 15
  Tăng % sát thương vật lý tầm xa 1 ~ 15
  Tăng % ATK lên quái vật cỡ nhỏ 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật cỡ vừa 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật cỡ lớn 1 ~ 20
  Thuộc tính vũ khí: Nước
  Thuộc tính vũ khí: Lửa
  Thuộc tính vũ khí: Đất
  Thuộc tính vũ khí: Gió
  Thuộc tính vũ khí: Thánh
  Thuộc tính vũ khí: Bóng tối
  Kích cỡ quái vật không giảm sát thương từ vũ khí
  Nhận được 1 hiệu ứng ngẫu nhiên trong các hiệu ứng trên
  Hiệu ứng Min ~ Max
  Tăng % ATK lên chủng loài Vô dạng 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên chủng loài Quái thú 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên chủng loài Thực vật 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên chủng loài Côn trùng 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên chủng loài 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật thuộc tính Thây ma 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên chủng loài Quỷ 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên chủng loài Á thần (trừ Người chơi) 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên chủng loài Thiên thần 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên chủng loài Rồng 1 ~ 20
  Tăng % ATK lên quái vật Thường 1 ~ 10
  Tăng % ATK lên quái vật Trùm 1 ~ 10
  Giảm % thời gian delay kỹ năng 1 ~ 5

Bộ trang bị Upgrade Part

Bộ trang bị Supplement Part

Cường hóa bộ Upgrade Part & Supplement Part

Đục lỗ Supplement Part STR & Upgrade Part - Plate

Trang bị Excelion

 • Trang bị Excelion cũng được chế tạo từ công nghệ bí ẩn, không giống như bộ trang bị dành cho Mechanic, mọi nghề đều sử dụng được bộ trang bị Excelion. Bạn cũng có thể cường hóa cho trang bị Excelion của mình mạnh hơn với nhiều lợi ích từ các bản thiết kế Blueprint.

  Để có thể sở hữu trang bị Excelion, hãy mang Old Fuel Tank Old Fuel Tank đến thành phố Verus và tìm cách làm cho 2 cỗ máy hoạt động trở lại.

Cách tạo trang bị Excelion

 • Bước 1

  Gõ gõ vào MARS_01 tại vị trí verus04 165/217 mới biết nó và PLUTO_09 sắp cạn năng lượng, chọn “Cung cấp nhiên liệu” để nhận nhiệm vụ.

  how-to-exchange-excelion-item-fixed

 • Bước 2

  Mang sẵn x1 Old Fuel Tank Old Fuel Tank và nói chuyện lại với MARS_01, vậy là bạn đã nạp nhiên liệu cho cả 2 cỗ máy.

  PLUTO_09 có khả năng chế tạo được trang bị Excelioncác nguyên liệu cường hóa – Blueprint.
  MARS_01 giúp bạn cường hóa 2 trang bị Excelion.


  PLUTO_09 sẽ chế tạo ngẫu nhiên Excelion Suit Excelion Suit hoặc Excelion Wing Excelion Wing với nguyên liệu gồm x10 Huge Metal Scrap Huge Metal Scrap và x5 Old Fuel Tank Old Fuel Tank .

  PLUTO_09 cũng sẽ chế tạo Blueprint để cường hóa chúng, bạn cần x5 Old Fuel Tank Old Fuel Tank , tỉ lệ thành công 30%.

Cường hóa trang bị Excelion

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.