Mục lục
2.

Rock Ridge Coin để làm gì?

Rock Ridge Coin & Trang bị Rock Ridge

Rock Ridge Coin là tiền tệ lưu hành tại vùng Rock Ridge, nơi đầy rẫy bọn cướp đầu trâu mặt ngựa có súng. Bạn sẽ thu thập được các đồng tiền này qua các nhiệm vụ Rock Ridge.

Trang bị Rock Ridge, nổi tiếng với các đồ buôn lậu nên rất lung tung và chỉ dành riêng cho các nghề 3, như Vigilante Suit, Elemental Robe, Spurred Boots [1] hay là Costume Black Cowboy Hat và các món đồ khác. Ngoài ra bạn cũng có thể cường hóa cho các trang bị này với giá rất hạt dẻ.

Rock Ridge Coin là gì?

 • Rock Ridge Coin Rock Ridge Coin là một loại tiền tệ dùng trao đổi các vật phẩm hoặc nâng cấp trang bị thuộc vùng đất của các tay súng – Rock Ridge.

Rock Ridge Coin tìm ở đâu?

Trao đổi trang bị

Cường hóa trang bị

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.