Bản đồ & Hang động

Eclage Entrance

Hoàn thành nhiệm vụ để được vào làng Eclage.

Cách mới để vào các hang động nhiệm vụ dễ dàng hơn

Thay vì hoàn thành nhiệm để vào một hầm ngục nào đó như mọi khi, thì bây giờ bạn đã có thể vào nhanh một số hầm ngục bằng...

Nameless Island

Nhiệm vụ để tới đảo Nameless Island (Hòn đảo vô danh), tại hòn đảo này bạn có thể gặp các quái vật như: Zombie Slaughter, Ragged Zombie, Hell Poodle,...

Rachel Sanctuary Quest

Nhiệm vụ mở khóa hầm ngục Rachel Sanctuary. Tại hầm ngục bạn có thể chiến với các quái vật như: Beholder, Vanberk, Gremlin, Vanberk, Isilla, Hodremlin, Agav, Echio và...

Hầm ngục Brasilis

Hoàn thành nhiệm vụ để mở hầm ngục Brasilis, tại hầm ngục bạn có thể gặp những quái vật như: Iara, Kukre, Marina và Piranha.

Nurse in Port Malaya

Điều tra bí mật của bệnh viện bị bỏ hoan của thành phố của Malaya. Hoàn thành nhiệm vụ để vào được tầng 2 của bệnh viện Malaya và...

Hầm ngục Ayothaya

Nhiệm vụ mở đường vào hầm ngụ của thành phố Ayothaya (Ayothaya Dungeon), tại hầm ngục này bạn có thể gặp những quái vật như Kraben, Tamruan và MVP...

Guardian of Yggdrasil

Hoàn thành nhiệm vụ để mở Nidhoggur’s Nest Instance và nhận EXP. Nhận Splendide Coin hoặc Manuk Coin sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hồ vực thẩm (Abyss Lake)

Người dân kể rằng, gần thành phố Hugel có một hang rồng. Nhưng chưa ai dám bước tới đó. Muốn vào ta phải thực hiện một nghi thức nhỏ,...

Nhiệm vụ Kiel Hyre (Kiel Hyre Quest)

Nhiệm vụ mở đường vào hầm ngục của Kiel, tại hầm ngục bạn có thể tìm các loại quái vật như các hầu gái Alice, Aliza bé loli Alicel,...

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.