Episode 16.1

Room of Consciousness Instance

Room of Consciousness Instance cho bạn quay về buổi nghi lễ diễn ra bên trong lâu đài Prontera. Căn phòng kí ức này còn là cánh cổng nối với...

Sky Fortress Instance

Sky Fortress instance là một phần của phiên bản 16.1 Banquet for Heroes. Để đi được instance này bạn phải vào được Invaded Prontera, sau đó tìm NPC .

Banquet for Heroes

Banquet for Heroes là phiên bản 16.1 mới đây của Ragnarok Online. Phiên bản này sẽ tập trung vào nhân vật sẽ được thừa kế ngai vàng trong 7...

Nhiệm vụ hằng ngày Banquet for Heroes

Nếu bạn đã hoàn thành xong các nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ của phiên bản Banquet for Heroes thì đây là lúc thích hợp để bạn làm thêm...

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.