Honor Token & Trang bị 16.1

Honor Token là vật phẩm bạn nhận được sau mỗi lần làm các nhiệm vụ của phiên bản 16.1 Banquet for Heroes, chúng được xem như loại tiền tệ để trao đổi và cường hóa trang bị 16.1 hoặc trang bị Noblesse.

Trang bị 16.1, cực kì phổ biến bởi Abusive Robe [1] và Flattery Robe [1] , phù hợp cho người chơi đang luyện cấp từ cấp độ 100 trở lên. Bên cạnh đó, bạn còn có thể dùng Honor Token để cường hóa chúng bằng nhiều loại ngọc tăng chỉ số và sức mạnh.

Honor Token là gì?

 • Honor Token Honor Token là một loại tiền tệ xuất hiện trong phiên bản 16.1 Banquet for Heroes. Chúng được sử dụng để trao đổi vật phẩm hoặc cường hóa các trang bị thuộc phiên bản này.

Honor Token tìm ở đâu?

Trao đổi trang bị & vật phẩm

Cường hóa trang bị

Đổi hộp quà bí ẩn

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.