Episode 16.2

Instance: Werner Laboratory Central Room

Phòng thí nghiệm Werner được đặt bên trong khu căn cứ Heart Hunter, đây là khu bí mật và chẳng có ai khác ngoài Eisen Werner cùng các thí...

Instance: Heart Hunter War Base

Sau khi hợp tác với các tay súng Rebellion, bạn và đồng đội đã chiếm được khu căn cứ Heart Hunter và Julian đã bắt giữ được cô trùm...

Terra Gloria – Nhiệm vụ hằng ngày

Terra Gloria – Nhiệm vụ hàng ngày là tổng hợp các nhiệm vụ bạn có thể làm mỗi ngày để nhận và điểm kinh nghiệm. Có 3 khu vực...

Terra Gloria – Nhiệm vụ phụ

Sau cuộc hành trình dài, bạn đã tìm ra được nguồn gốc và các mảnh vỡ kí ức về Terra Gloria. Không những thế, bạn còn gặp rất nhiều...

Terra Gloria – Nhiệm vụ chính

Sau bữa tiệc của những hoàng tộc Banquet for Heroes, một cuộc đánh cắp có tổ chức đã diễn ra ngay tại buổi lễ cầu nguyện, và Terra Gloria...

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.