Mục lục
1.

Cửa hàng súng Clana Nemieri

3.

Khu căn cứ Heart Hunter

Terra Gloria – Nhiệm vụ hằng ngày

Terra Gloria – Nhiệm vụ hàng ngày là tổng hợp các nhiệm vụ bạn có thể làm mỗi ngày để nhận Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token và điểm kinh nghiệm. Có 3 khu vực để bạn nhận nhiệm vụ: cửa hàng Clana Nemieri, Khu căn cứ RebellionKhu căn cứ Heart Hunter.

Tất cả nhiệm vụ sẽ có thời gian reset lúc 4:00 AM mỗi ngày. Một số nhiệm vụ yêu cầu bạn phải hoàn thành Nhiệm vụ phụ trước.

Đa số các nhiệm vụ thuộc loại phân phát vật phẩm, các quái vật bạn phải đối mặt ở mức trung bình khá. Thỉnh thoảng bạn hãy nhớ đến tái đấu với Elena nhé, đó là nhiệm vụ đơn giản và nhận được nhiều EXP nhất đấy.

Leaflet Delivery

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

100+

Đã làm

Cuộc tìm kiếm Terra Gloria

Phần thưởng

x3

Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token

BASE

100,000 EXP

JOB

100,000 EXP

 • Bước 1:

  Nói chuyện với Mason Bender đứng tại rebel_in 19/48. Chọn “Help him.

  step-1-meet-mason-bender

  Anh ta đưa cho bạn x3 Arms Shop Ad Arms Shop Ad và nhờ bạn phát cho những người xung quanh.

 • Bước 2:

  Mang số tờ rơi đó phát cho 3 NPC sau:

  • Tired Looking Man đứng ở vị trí einbech 71/168.
   step-2-delivery
  • Tired Looking Old man đứng ở vị trí einbech 79/100.
   step-3-delivery
  • Sleepy Looking Old woman đứng ở vị trí einbech 170/143.
   step-3-delivery

  Nếu bạn có lỡ làm mất tờ rơi nào, cứ quay lại hỏi xin Mason, anh ta có nhiều lắm.

 • Bước 3:

  Quay về trả nhiệm vụ cho Mason Bender. Bạn nhận được x3 Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token và 100,000 BASE EXP / 100,000 JOB EXP.

  Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.

  Nếu đây là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được x10 Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token .

Fighting Elena

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

100+

Đã làm

Cuộc tìm kiếm Terra Gloria

Phần thưởng

x3

Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token

BASE

400,000 EXP

JOB

400,000 EXP

 • Bước 1:

  Nói chuyện với Elena Bolkova đứng tại rebel_in 70/78.

  step-15-meet-elena-bolkova

  Chọn “I have come to fight.

 • Bước 2:

  Nói chuyện với Elena lần nữa, chọn “I am ready.” và sau đó là “Go to the waiting room“.

 • Bước 3:

  Click đôi vào bảng phía trên đầu của Ivan Ivanov để bước vào võ đài.

  Nói chuyện với Sorita Doritas, vị trí rebel_in 177/30, vì bạn cảm thấy đánh không lại Elena, hoặc đơn giản bạn muốn ra ngoài.

  step-3-meet-ivan-and-sorita

 • Bước 4:

  Nhiệm vụ rất đơn giản, hạ gục Elena trong vòng 2 phút.

  Nếu bạn hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ được dịch chuyển ra bên ngoài. Nếu không thể hoàn thành, bạn cần luyện tập nhiều hơn để chiến thắng được cô ta.

 • Bước 5:

  Nói chuyện với Elena Bolkova, chọn “How was the result of the fight?“.

  Bạn nhận được x3 Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token và 400,000 BASE EXP / 400,000 JOB EXP.

Rachel’s Revolver Repairs

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

100+

Đã làm

Rachel’s Revolver

Phần thưởng

x3

Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token

BASE

200,000 EXP

JOB

200,000 EXP

 • Bước 1:

  Nói chuyện với Rachel Smith đứng tại rebel_in 90/51. Chọn “Of course it’s okay.

  step-1-talk-to-rachel-smith

 • Bước 2:

  Anh ta sẽ nhờ bạn mang về một trong các loại nguyên liệu sau:

 • Bước 3:

  Quay về trả nhiệm vụ cho Rachel Smith khi thu thập đủ, chọn “Of course.“.

  Bạn nhận được x3 Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token và 200,000 BASE EXP / 200,000 JOB EXP.

Weapon Grudge

Yêu cầu của nhiệm vụ

Phần thưởng

x3

Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token

BASE

200,000 EXP

JOB

200,000 EXP

 • Bước 1:

  Nói chuyện với Master đứng tại rebel_in 108/36, chọn “I always like working.

  step-1-meet-master

  Cô ta nhờ bạn mang về x3 Broken Gun Wreck Broken Gun Wreck và tiêu diệt 5 quái vật Grudge of Broken Gun.

 • Bước 2:

  Đi vòng quanh khu vực phía Bắc Einbroch (bản đồ ein_fild09) và tìm các Suspicious Heap of Earth.

  Một con ma sẽ xuất hiện khi bạn click vào mô đất ấy, tiêu diệt con ma Grudge of Broken Gun và bạn có tỉ lệ lấy được x1 Broken Gun Wreck Broken Gun Wreck .

  step-2-find-guns

  Sau đây là một số vị trí có các mô đất, bạn có thể tìm thấy nhiều hơn cũng tại bản đồ này:

  • ein_fild09 70/175
  • ein_fild09 179/248
  • ein_fild09 135/305
  • ein_fild09 164/290
  • ein_fild09 95/234
 • Bước 3:

  Quay về trả nhiệm vụ cho Master và sẽ có một đoạn cutscence ngắn xuất hiện.

  Bạn nhận được x3 Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token và 200,000 BASE EXP / 200,000 JOB EXP.

Lost Charity

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

100+

Đã làm

Cuộc tìm kiếm Terra Gloria

Phần thưởng

x3

Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token

BASE

100,000 EXP

JOB

100,000 EXP

 • Bước 1:

  Nói chuyện với Milo River đứng tại rebel_in 108/27, chọn “Take care of the cat please“.

  step-1-meet-milo-river

  Anh ta sẽ chỉ bạn cách tìm cô mèo Charity quay lại và bạn nhận được x1 Crispy Anchovy Crispy Anchovy .

  Chọn “Say yes.” nếu đây là lần đầu làm nhiệm vụ, chọn “Help him.” cho các lần sau.

  Nếu bạn lỡ làm mất con cá mồi, hãy cứ quay lại xin Milo nhé.

 • Bước 2:

  Đến Einbech, tìm ở Empty bench, vị trí einbech 34/209.

  step-2-find-the-cat

  Click vào cái ghế dài, hên thì bạn sẽ tìm được con mèo Charity, xui thì bạn sẽ đợi một lúc và tìm lại. Đừng lo, vẫn còn 1 cái ghế trống nữa ở vị trí einbech 144/98 nếu bạn không muốn chờ đợi.

 • Bước 3:

  Quay về trả nhiệm vụ cho Milo River ở khu căn cứ Rebellion.

  Bạn nhận thưởng x10 Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token và 100,000 BASE EXP / 100,000 JOB EXP.

Refreshment for the Elders

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

100+

Đã làm

Cuộc tìm kiếm Terra Gloria

Phần thưởng

x3

Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token

BASE

200,000 EXP

JOB

200,000 EXP

Elders Party Preparations

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

100+

Đã làm

Dien’s Party

Phần thưởng

x3

Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token

BASE

150,000 EXP

EXP

150,000 EXP

Entertain the Lebedev twins

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

100+

Đã làm

Lebedev Twins

Phần thưởng

x3

Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token

BASE

200,000 EXP

JOB

200,000 EXP

 • Bước 1:

  Nói chuyện với Jana Levedeva đứng tại rebel_in 109/54, chọn “I have come to play with you!” để nhận nhiệm vụ.

  step-2-talk-to-the-twins

  Mỗi ngày, hai đứa trẻ sẽ ngẫu nhiên giao cho bạn 1 trong các nhiệm vụ.

 • Bước 2:

  Các nhiệm vụ bạn có thể sẽ nhận gồm:

  Mượn sách

  • Đến thư viện ở Prontera, gặp Librarian in charge of juveniles đứng tại prt_in 165/89, mượn đúng quyển sách mà 2 đứa trẻ yêu cầu: It’s dizzy after being shaken 1,000 times hoặc Norgroad Horizon.
   step-2a-take-mission
  • Bạn nhận được x1 Borrowed Book Borrowed Book .

  Nếu bạn lỡ bán mất quyển sách, hãy gặp cô gái này để báo mất sách, bạn sẽ được xóa nhiệm vụ và quay lại nhận nhiệm vụ khác từ Levedeva vào hôm sau.

 • Nghiên cứu chất nổ ở hầm mỏ Einbech.

 • Mời mọi người ăn bánh!

  Hai đứa trẻ vừa làm xong 1 mẻ bánh thơm, hãy mang x5 Delicious Handmade Cookie Delicious Handmade Cookie cho 5 người sau nếm thử:

 • Bước 3:

  Hoàn thành các yêu cầu của nhiệm vụ và quay về trả nhiệm vụ cho Jana Levedeva.

  Bạn nhận được x3 Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token và 200,000 BASE EXP / 200,000 JOB EXP cho từng nhiệm vụ.

Quests from Rookie

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

100+

Đã làm

Cuộc tìm kiếm Terra Gloria

Phần thưởng

x3

Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token

BASE

200,000 EXP

JOB

200,000 EXP

 • Bước 1:

  Nói chuyện với Rookie đứng tại rebel_in 88/61, bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 nhiệm vụ từ một nhân vật lạ.

  step-1-talk-to-rookie

 • Bước 2:

  Rookie sẽ giao cho bạn ngẫu nhiên 1 trong 3 nhiệm vụ sau:


  1. Denny làm vỡ ống nước

  Denny làm vỡ đường ống nước và bạn cần mang về vài nguyên liệu để sửa, chọn “Accept.” để nhận nhiệm vụ.


  2. Cyan bị lạnh

  Cyan cứ than phiền vì xung quanh lạnh cóng và sắp hết nhiên liệu để đốt lửa sưởi, bạn phải ra tay rồi. Chọn “Do you need the fuel?” để nhận nhiệm vụ.


  3. Đèn lấp lánh Twikle Star của Magenta

  Đồ chơi của Magenta chập chờn và không lấp lánh long lanh, bạn sẽ giúp cậu ta mang nguyên liệu tinh thể về để làm nó lấp lánh trở lại. Chọn “What is it?” để nhận nhiệm vụ.

 • Bước 3:

  Hoàn thành các yêu cầu nhiệm vụ và quay về trả nhiệm vụ cho Rookie ở căn cứ Rebellion.

  Bạn nhận được x3 Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token và 200,000 BASE EXP / 200,000 JOB EXP cho từng nhiệm vụ.

Chimera Research

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

100+

Đã làm

Đột nhập căn cứ Heart Hunter

Phần thưởng

x3

Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token

BASE

300,000 EXP

JOB

300,000 EXP

 • Bước 1:

  Nói chuyện với Yuslan đứng tại que_swat 161/53, chọn “Help him defeat Chimeras.” để nhận nhiệm vụ.

  step-1-meet-yuslan

 • Bước 2:

  Tiêu diệt 10 Human Kimera và 10 Material Kimera xuất hiện bên trong khu vực phòng thí nghiệm Werner.

 • Bước 3:

  Quay về trả nhiệm vụ cho Yuslan ở khu căn cứ Heart Hunter.

  Bạn nhận được x3 Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token và 300,000 BASE EXP / 300,000 JOB EXP.

Hiding Researchers

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

100+

Đã làm

Đột nhập căn cứ Heart Hunter

Phần thưởng

x3

Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token

BASE

200,000 EXP

JOB

200,000 EXP

 • Bước 1:

  Nói chuyện với Philopontess đứng tại que_swat 145/57, chọn “Accept.” để nhận nhiệm vụ.

  step-24-talk-to-philopontess

 • Bước 2:

  Đi vào bên trong khu vực phòng thí nghiệm và tìm kiếm những nhà nghiên cứu đang lẩn trốn, hãy khám xét các Suspicious cabinet nằm rải rác trên đường đi.

  step-2-find-hiding-researchers

  Một số vị trí xuất hiện Suspicious cabinet:

  • slabw01 254/131.
  • slabw01 247/111.
  • slabw01 143/100.
  • slabw01 231/125.
  • slabw01 179/58.
 • Bước 3:

  Quay về trả nhiệm vụ cho Philopontess ở căn cứ Heart Hunter.

  Bạn nhận được x3 Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token và 200,000 BASE EXP / 200,000 JOB EXP.

Pet Child

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

100+

Đã làm

Đột nhập căn cứ Heart Hunter

Phần thưởng

x3

Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token

BASE

200,000 EXP

JOB

200,000 EXP

 • Bước 1:

  Nói chuyện với Rookie đứng tại que_swat 149/58, chọn “About the monster in the central room“, sau đó chọn “I am the pet child hunter!” để nhận nhiệm vụ.

  step-9x-meet-rookie

 • Bước 2:

  Thực hiện Instance: Werner Laboratory Central Room và tiêu diệt MVP Cutie .

 • Bước 3:

  Quay về trả nhiệm vụ cho Rookie ở căn cứ Heart Hunter.

  Bạn nhận được x3 Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token và 200,000 BASE EXP / 200,000 JOB EXP.

YSF01

Yêu cầu của nhiệm vụ

Phần thưởng

Không có phần thưởng nào
 • Bước 1:

  Nói chuyện với Rookie đứng tại slabw01 236/91, chọn “Enter now.” để kích hoạt Instance.

  step-1-meet-rookie

 • Bước 2:

  Đi đến phòng trung tâm của Khu thí nghiệm Werner theo như hướng dẫn bài Instance: Werner Laboratory Central Room. Chọn “Proceed with the story.” để đối mặt với Seyren Windsor và hạ gục chiến binh này.

Flower Girl

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

100+

Đã làm

Cuộc tìm kiếm Terra Gloria

Phần thưởng

x10

Schwartz’s Honor Token Schwartz’s Honor Token

BASE

??? EXP

JOB

??? EXP

 • This mission is not available at the moment, please come back later.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.