Nhiệm vụ Eden II – Luyện cấp (New)

Gia nhập hội Eden thì bạn có thể nhận nhiệm vụ từ những cái bảng. Mở bảng Alt+U để đọc thông tin về nhiệm vụ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì quay lại nói chuyện với cái bảng

Click vào đúng dòng nhiệm vụ bạn đã nhận thì bạn sẽ được trả công.

Bạn có thể nhận nhiều nhiệm vụ cùng 1 lúc.

Mẹo: Xem video hướng dẫn Sử dụng công cụ “Tìm đường” ở menu nhân vật để biết đường tới chỗ của quái vật.

Cách tới các thành phố: https://hahiu.com/newbie/su-dung-dich-chuyen/

Gõ lệnh /navi map x/y để tìm NPC nhanh. Ví dụ /navi prontera 100/100

và lệnh /where để map mình đang đứng tên gì.

Khu vực phía Payon [1-15]

 • Hoàn thành công việc [1]

  Nhiệm vụ: 

  Phần thưởng:

  • 800 EXP, 800 JOB EXP.

  → Bạn có thể tìm Willow tại cánh đồng Payon, từ thành phố Payon đi hướng 6h (pay_fild01, pay_fild03) hoặc ở mjolnir_09

 • Thợ săn rắn [15]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 5 Boa

  Phần thưởng:

  → Bạn có thể tìm Boa tại cánh đồng Payon, từ thành phố Payon đi hướng 5h (pay_fild02, pay_fild06, pay_fild08) hoặc prt_maze01

 • Củ hành ấy có độc [15]

  Nhiệm vụ:

  Phần thưởng:

  • 1600 EXP, 1400 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm Boa tại cánh đồng Payon, từ thành phố Payon đi hướng 5h (pay_fild02, pay_fild06, pay_fild08) hoặc prt_maze01

 • Nấm kì lạ [15]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Spore

  Phần thưởng:

  • 3000 EXP, 2000 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm Spore tại cánh đồng Payon, từ thành phố Payon đi hướng 5h (pay_fild02, pay_fild06, pay_fild08) hoặc prt_sweb2, prt_sweb3

  → Đánh Spore rơi Strawberry hồi SP, rất tiện, farm nhiều nhiều để dành sài hen :#

Khu vực phía Prontera [10]

 • Giữ sân chơi an toàn – Đuổi ong

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Hornet

  Phần thưởng:

  • 1200 EXP, 1000 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm Hornet tại map: prt_fild05 (Thành phố Prontera đi hướng 9h)

 • Giữ sân chơi an toàn – Đuổi châu chấu

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Rocker

  Phần thưởng:

  • 1600 EXP, 1400 JOB EXP.

  → Bạn có thể tìm Rocker tại map: prt_fild07 (Thành phố Prontera đi hướng 6h → hướng 9h)

 • Ốc kì dị [10] 

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Ambernite

  Phần thưởng:

  • 2000 EXP, 2000 JOB EXP.

  → Bạn có thể tìm Ambernite tại các map: gef_fild09 (thành phố Geffen đi hướng 6h), prt_fild04

Hang động bí mật Payon [15]

 • Xử lý xác sống [15]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Zombie
  • Tiêu diệt 20 Skeleton

  Phần thưởng:

  • 3200 EXP, 3000 JOB EXP.

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tầng 1 hang Payon (pay_dun00)

  → Để tới hang Payon, đi từ thành phố Payon hướng 12h → hướng 11h, hang Payon sẽ nằm bên tay trái.

Khu vực phía đảo Izlude [20]

 • Tiếng kêu ồn ào [20]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Peco Peco
  • Tiêu diệt 10 Muka

  Phần thưởng:

  • 4800 EXP, 4200 JOB EXP.

  → Bạn có thể tìm Peco Peco, Muka tại map: moc_fild01 (Thành phố Prontera đi hướng 6h → hướng 6h)

Hang động bí mật đảo Comodo [30]

 • Món ăn kinh khủng của Barbie Q [30]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Thara Frog
  • Thu nhập: 10 Stickey Webfoot

  Phần thưởng:

  • 5500 EXP, 5500 JOB EXP.

  → Bạn có thể tìm Thara Frog tại map: beach_dun3 (hầm ngục hướng 3h của Comodo)

  → Tới Comodo bằng cách sử dụng dịch vụ Kafra ở Thành phố Morocc

 • Làn da của Barney Q [30]

  Nhiệm vụ:

  Phần thưởng:

  • 5500 EXP, 5500 JOB EXP.

  → Bạn có thể tìm Hydra tại các map: iz_dun02 và iz_dun01 (đi thuyền từ Izlude tới Byalan), beach_dun3 (hầm ngục hướng 3h của Comodo), pay_dun0

  → Tới thành phố Comodo bằng cách sử dụng dịch vụ Kafra ở Thành phố Morocc

 • Coursera Sera [30]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Megalodon

  Phần thưởng:

  • 5500 EXP, 5500 JOB EXP.

  → Bạn có thể tìm Megalodon tại map: beach_dun3 (hầm ngục hướng 3h của Comodo)

  → Tới thành phố Comodo bằng cách sử dụng dịch vụ Kafra ở Thành phố Morocc

Xác tàu đắm [40]

 • Giải cứu bạn bè [40]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Pirate Skeleton

  Phần thưởng:

  • 8600 EXP, 9600 JOB EXP.

  → Bạn có thể tìm Pirate Skeleton tại Tàu đắm.

  → Đi thuyền (dịch vụ Ferry hướng 2h) từ Izlude tới Alberta, rồi đi thuyền tiếp tới Tàu đắm.

  Pirate Skeleton ở tầng 3 của Tàu đắm.

 • Ngăn chặn gián biển [40]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Kukre

  Phần thưởng:

  • 6500 EXP, 6500 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm Kukre tại Tàu đắm.

  → Đi thuyền (dịch vụ Ferry hướng 2h) từ Izlude tới Bến cảng Alberta, rồi đi thuyền tiếp tới Tàu đắm.

 • Có làm mới có ăn [40]

  Nhiệm vụ:

  • Giấu 10 Antique Coin vào những cái rương trong xác tàu đắm.

  Bạn tìm những Old Box trên thuyền để giấu đồng xu.

  1 thùng có thể chứa nhiều đồng xu, mà giấu xong 1 đồng thì phải đợi 1 lúc nữa mới giấu tiếp được.

  Phần thưởng:

  • 7000 EXP, 7000 JOB EXP

  → Để tới Tàu đắm: Đi thuyền (dịch vụ Ferry hướng 2h) từ Izlude tới Alberta, rồi đi thuyền tiếp tới Tàu đắm.

 • Dọn dẹp tầng 1 của con tàu đắm [40]

  Nhiệm vụ:

  Phần thưởng:

  • 9600 EXP, 8280 JOB EXP

  → Để tới Tàu đắm: Đi thuyền (dịch vụ Ferry hướng 2h) từ Izlude tới Alberta, rồi đi thuyền tiếp tới Tàu đắm.

 • Dọn dẹp tầng 2 của con tàu đắm [40]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Whisper và 1 Swift Sailor Skull

  Phần thưởng:

  • 11800 EXP, 9600 JOB EXP

  → Để tới Tàu đắm: Đi thuyền (dịch vụ Ferry hướng 2h) từ Izlude tới Alberta, rồi đi thuyền tiếp tới Tàu đắm.

Tàn tích [40]

 • Danh dự của người đánh cá [40]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Crab và 10 Aster

  Phần thưởng:

  • 8400 EXP, 8380 JOB EXP.

  → Bạn có thể tìm CrabAster tại: Vùng biển của Comodo (cmd_fild02, cmd_fild04, cmd_fild07) hoặc Hugel (hu_fild)

  → Tới Comodo bằng cách sử dụng dịch vụ Kafra ở Thành phố Morocc.

  → Để tới Hugel, sử dụng dịch vụ khinh khí cầu (hướng 5h) từ Izlude tới Juno, rồi đi khinh cầu lần nữa để tới Hugel.

 • Kinh nghiệm bắt ngao [40]

  Nhiệm vụ:

  Phần thưởng:

  • 8400 EXP, 8380 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm Clam ở vùng biển Comodo: cmd_fild02, cmd_fild04, cmd_fild07

  → Tới Comodo bằng cách sử dụng dịch vụ Kafra ở Thành phố Morocc

Làng Orc [40-50]

 • Săn thây ma Orc [40]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Orc Skeleton, 20 Orc Zombie

  Phần thưởng:

  • 28700 EXP
  • 27400 JOB EXP.

  → Để tới Hang Orc: sử dụng dịch vụ Kafra từ PronteraGeffenHang Orc

 • Săn Orc biến dị [40]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Zenorc

  Phần thưởng:

  • 16000 EXP
  • 12000 JOB EXP

  → Để tới Hang Orc: sử dụng dịch vụ Kafra từ Prontera Geffen Hang Orc

 • Săn Orc [40]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 15 Orc Warrior, 15 Orc Lady, 10 Orc Baby

  Phần thưởng:

  • 23520 EXP
  • 24300 JOB EXP

  → Để tới Hang Orc: sử dụng dịch vụ Kafra từ PronteraGeffenHang Orc

 • Xử lý Goblin hung hăng [40]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Goblin(Axe) và 10 Goblin(Flail)

  Phần thưởng:

  • 13000 EXP
  • 8200 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm thấy nhiều Goblin ở cánh đồng của thành phố Geffen: gef_fild11

 • Xử lý Goblin lanh lẹ [40]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Goblin(Hammer) và 10 Goblin(Dagger)

  Phần thưởng:

  • 13000 EXP
  • 8600 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm thấy nhiều Goblin ở cánh đồng của thành phố Geffen: gef_fild11

  → Sử dụng công cụ “Tìm kiếm” trên menu nhân vật để tìm Goblin có vũ khí như miêu tả

 • Xử lý Goblin hiếu chiến [50]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Goblin(Morning Star) và 10 Goblin(Archer)

  Phần thưởng:

  • 11800 EXP, 11900 JOB EXP

  → Sử dụng công cụ “Tìm kiếm” trên menu nhân vật để tìm Goblin có vũ khí như miêu tả

Đảo Izlude [40-50]

 • Trứng và châu chấu [40]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Magnolia, 10 Metaller

  Phần thưởng:

  • 8400 EXP
  • 8380 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm chúng ở ngoài cánh đồng Morocc hướng 6h → hướng 6h và Morocc hướng 6h → hướng 3h.

 • Phần khó nhất là lấy mẫu [40]

  Nhiệm vụ:

  Phần thưởng:

  • 9600 EXP
  • 8380 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm MarinaPlakton trong tầng 1 hầm ngục Byalan.

  → Để tới Byalan bạn đi thuyền từ Izlude.

 • Chèo khi xuống nước [40]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Vadon

  Phần thưởng:

  • 7800 EXP
  • 8380 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm Vadon trong hầm ngục Byalan.

  → Để tới Byalan bạn đi thuyền từ Izlude.

 • Chăm sóc lẫn nhau [50]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Marc và 10 Sword Fish

  Phần thưởng:

  • 12400 EXP
  • 14380 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm MarcSword Fish trong hầm ngục Byalan.

  → Để tới Byalan bạn đi thuyền từ Izlude.

 • Chuẩn bị nguyên liệu [50]

  Nhiệm vụ:

  Phần thưởng:

  • 10640 EXP, 10240 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm Marse trong hầm ngục Byalan.

  → Để tới Byalan bạn đi thuyền từ Izlude.

 • Nhân vật trong cổ tích [50]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Obeaune

  Phần thưởng:

  • 9600 EXP
  • 9600 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm Obeaune trong hầm ngục Byalan.

  → Để tới Byalan bạn đi thuyền từ Izlude.

 • Linh gác phiền nhiễu [50]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Strouf và 10 Merman

  Phần thưởng:

  • 17200 EXP, 15600 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm Obeaune trong hầm ngục Byalan.

  → Để tới Byalan bạn đi thuyền từ Izlude.

Morocc [40-60]

 • Xác ướp và chiếc hộp của người chết [40]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Mummy
  • Thu thập Memento Memento x1 rớt từ Mummy

  Phần thưởng:

  • 7200 EXP
  • 7800 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm Mummy trong mê cung ở Thành phố Morocc.

  → Đường vào mê cung có Mummy khá rắc rối, hãy gõ tên Mummy vào công cụ Tìm đường (trên menu gốc trái màn hình) để được định hướng chính xác.

 • Không ngủ được [50]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Verit, 10 Minorous

  Phần thưởng:

  • 12000 EXP
  • 12800 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm VeritMinorous trong mê cung ngoại ô Thành phố Morocc.

  → Đường vào mê cung có VeritMinorous khá rắc rối, hãy gõ tên Verit hoặc Minorous vào công cụ Tìm đường (trên menu gốc trái màn hình) để được định hướng chính xác.

 • Săn Isis [60]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Isis

  Phần thưởng:

  • 16740 EXP
  • 17880 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm Isis trong mê cung ngoại ô Thành phố Morocc.

  → Đường vào mê cung có Isis khá rắc rối, hãy gõ tên Isis vào công cụ Tìm đường (trên menu gốc trái màn hình) để được định hướng chính xác.

 • Nô lệ nhân sự [60]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 25 Zerom và 15 Requiem

  Phần thưởng:

  • 19450 EXP
  • 20090 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm ZeromRequiem trong mê cung ngoại ô Thành phố Morocc.

  → Đường vào mê cung có ZeromRequiem khá rắc rối, hãy gõ tên Zerom hoặc Requiem vào công cụ Tìm đường (trên menu gốc trái màn hình) để được định hướng chính xác.

 • Bí mật của tượng nhân sư [60]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 15 Marduk và 15 Pasana
  • Thu thập Worn-out Page Worn-out Page x10 rớt từ Marduk

  Phần thưởng:

  • 25640 EXP
  • 24210 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm MardukPasana trong mê cung ngoại ô Thành phố Morocc.

  → Đường vào mê cung có MardukPasana khá rắc rối, hãy gõ tên Marduk hoặc Pasana vào công cụ Tìm đường (trên menu gốc trái màn hình) để được định hướng chính xác.

 • Đường về gian nan [50]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Sandman
  • Thu thập Grit Grit x5 rớt từ Sandman

  Phần thưởng:

  • 10800 EXP
  • 9600 JOB EXP

  Sandman có thể được tìm thấy trên những vùng xung quanh thành phố Morocc (moc_fild16, moc_fild17)

Hang bí mật Payon [50]

 • Nghi thức thanh tẩy linh hồn [50]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 15 Munak, 15 Bongun
  • Thu nhập Amulet Amulet rớt ra từ chúng

  Phần thưởng:

  • 13200 EXP
  • 12300 JOB EXP

  MunakBongun sẽ xuất hiện từ tầng 3 của hang động Payon.

 • Xoa dịu nỗi buồn bằng rượu [50]

  Nhiệm vụ:

  Nhận 10 bình Lotus Wine Lotus Wine từ Village Grandfather (payon 193/108)

  Vào tầng 4 của hầm ngục Payon

  Click vào những ngọn Lửa ma trơi, bạn sẽ nhận được Một hơi thở cuối cùng.

  Hãy tiếp tục cho tới khi nào đủ 10 Một hơi thở cuối cùng.

  Phần thưởng:

  9600 EXP, 9600 JOB EXP

 • Con đường ma thuật vĩ đại [50]

  Nhiệm vụ:

  Phần thưởng:

  • 10480 EXP
  • 12400 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm Sohee tại hầm ngục Payon tầng 3.

Bên dưới Geffen [55]

 • Săn ruồi đỏ [55]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Hunter Fly

  Phần thưởng:

  • 8000 EXP
  • 6800 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm Hunter Fly tại tầng dưới của tòa tháp ở trung tâm thành phố Geffen.

 • Săn bí ngô và xác sống [55]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Ghoul và 10 Jakk

  Phần thưởng:

  • 14800 EXP
  • 13660 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm GhoulJakk tại tầng dưới của tòa tháp ở trung tâm thành phố Geffen.

Đảo Comodo [60]

 • Những kẻ dễ thương [60]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Seal, 10 Sea Otter

  Phần thưởng:

  • 10000 EXP
  • 10000 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm Seal, Sea Otter ở ngoài vùng biển của thành phố của thành phố Comodo.

  → Bạn có thể đi từ thành phố Morocc → hướng 6h → hướng 9h → hướng 9h → hướng 9h.

 • Cứng như đá [60]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Stalactic Golem, 5 Tri Joint, 5 Megalith

  Phần thưởng:

  • 20000 EXP
  • 20000 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm chúng ở trong hầm ngục hướng 12h của thành phố Comodo.

 • Những kẻ gớm ghiếc [60]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 15 Grove, 10 Alligator

  Phần thưởng:

  • 15000 EXP
  • 15000 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm Grove, Alligator ở ngoài cánh đồng của thành phố Comodo.

  → Từ thành phố Comodo → hướng 3h → hướng 5h → hướng 6h

Juno [70]

 • Tăng cường an ninh Học viện [70]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 15 Sleeper, 15 Harpy

  Phần thưởng:

  • 36840 EXP
  • 40200 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm Sleeper và Harpy ở ngoài cánh đồng của thành phố Juno

  → Sleeper (yuno_fild02, yuno_fild06) và Harpy (yuno_fild03, yuno_fild03)

  Để tới thành phố Juno bạn đi khinh khí cầu từ  thành phố Izlude hướng 5h.

 • Ý tưởng kinh doanh độc đáo[70]

  Nhiệm vụ:

  • Thu nhập 10 Antelope Skin từ Goat và 10 PecoPeco Feather từ Grand Peco

  Phần thưởng:

  • 14200 EXP, 14200 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm Goat Grand Peco ở ngoài cánh đồng của thành phố Juno

  → Goat (yuno_fild11, yuno_fild07) và Grand Peco (yuno_fild08, yuno_fild09)

  Để tới thành phố Juno bạn đi khinh khí cầu từ  thành phố Izlude hướng 5h.

 • Bảo vệ khuôn viên [70]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Goat và 20 Grand Peco

  Phần thưởng:

  • 42960 EXP, 43880 JOB EXP

  → Bạn có thể tìm Goat Grand Peco ở ngoài cánh đồng của thành phố Juno

  → Goat (yuno_fild11, yuno_fild07) và Grand Peco (yuno_fild08, yuno_fild09)

  Để tới thành phố Juno bạn đi khinh khí cầu từ  thành phố Izlude hướng 5h.

Tháp đồng hồ [70-80]

 • Quét Sạch tầng 1 của Tháp đồng hồ [70]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Rideword, 10 Punk

  Phần thưởng:

  • 33820 EXP
  • 40650 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: tầng 1 tháp đồng hồ ở trung tâm thành phố Aldebanran (sử dụng dịch vụ Kafra từ IzludeAldebanran)

 • Đồng hồ sống (1) [80]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 15 Clock

  Phần thưởng:

  • 20310 EXP
  • 17370 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ tầng 2 tháp đồng hồ ở trung tâm thành phố Aldebanran (sử dụng dịch vụ Kafra từ IzludeAldebanran)

 • Đồng hồ sống (2) [80]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Alarm

  Phần thưởng:

  • 28320 EXP
  • 27960 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm: vụ tầng 3 tháp đồng hồ ở trung tâm thành phố Aldebanran (sử dụng dịch vụ Kafra từ IzludeAldebanran)

 • Tiếng cười từ lòng đất [80]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Bathory

  Phần thưởng:

  • 25620 EXP
  • 27280 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ tháp đồng hồ ở trung tâm thành phố Aldebanran (sử dụng dịch vụ Kafra từ IzludeAldebanran)

  → Để vào tầng 4 tháp đồng hồ, bạn cần lấy chía khóa Key of Underground Key of Underground rớt từ Clock Tower Manager.

Glast Heim [75-80]

 • Thanh tẩy tu viện [70]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 15 Wraith, 15 Evil Druid

  Phần thưởng:

  • 37640 EXP
  • 37050 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tu viện Glast Heim (tầng 1)

  → Để tới Glast Heim, bạn đi từ Thành phố Geffen

  • Sau đó đi hướng 12h tới gef_fild04
  • gef_fild04 đi hướng 9h tới gef_fild05
  • Rồi hướng 12h tới gef_fild06
  • gef_fild06 hướng 9h là tới Glast Heim

  Sử dụng lệnh /where để biết mình đang ở map tên gì.

 • Mong muốn vượt ngục [80]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Zombie Prisoner, 10 Skeleton Prisoner

  Phần thưởng:

  • 72000 EXP
  • 72000 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tù dưới lòng đất lâu đài Glast Heim

  → Để tới Glast Heim, bạn đi từ Thành phố Geffen

  • Sau đó đi hướng 12h tới gef_fild04
  • gef_fild04 đi hướng 9h tới gef_fild05
  • Rồi hướng 12h tới gef_fild06
  • gef_fild06 hướng 9h là tới Glast Heim

  Zombie Prisioner ở map gl_prision 

  glast_01gl_cas01gl_prision

  Skeleton Prisoner ở map gl_prision1

  gl_prision → gl_prision1

  Sử dụng lệnh /where để biết mình đang ở map tên gì.

 • Sở thích cao thượng [85]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Injustice

  Phần thưởng:

  • 72000 EXP
  • 72000 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tù dưới lòng đất Glast Heim

  glast_01gl_cas01gl_prision 

 • Trấn an hầm mộ [90]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Dark Priest, 10 Furious Dark Priest

  Phần thưởng:

  • 96220 EXP
  • 91630 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tu viện Glast Heim (tầng 2)

 • Tên cố vấn xấu xa [90]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Rybio

  Phần thưởng:

  • 72000 EXP
  • 72000 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tù dưới lòng đất Glast Heim

  glast_01gl_cas01gl_prision 

Geffen [75-80]

 • Rồng bay Petite [75]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Petite (con rồng màu tím)

  Phần thưởng:

  • 9900 EXP
  • 10120 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Cánh đồng thành phố Geffen (gef_fild08).

 • Rồng đất Petite [75]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Petite (cái con màu xanh lá)

  Phần thưởng:

  • 12860 EXP
  • 13160 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Cánh đồng thành phố Geffen (gef_fild06).

 • Săn búp bê và quỷ nhỏ [80]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Marionette, 10 Deviruchi

  Phần thưởng:

  • 37520 EXP
  • 41740 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tầng hầm tòa tháp ở trung tâm Geffen (gef_dun02).

 • Hiện thân của ác mộng [80]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Nightmare

  Phần thưởng:

  • 42000 EXP
  • 38000 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tầng hầm tòa tháp ở trung tâm Geffen (gef_dun02).

Einbroch [80-85]

 • Rắc rối xung quanh [80]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Metaling, 10 Holden 

  Phần thưởng:

  • 40920 EXP
  • 38220 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Ngoại ô thành phố Einbroch (ein_fild06, ein_fild07, ein_fild08).

  → Để tới Thành phố Einboch, bạn đi từ Thành phố IzludeJuno, đi khinh khí cầu → Einbroch

 • Ô nhiễm không khí (1) [80]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Venomous

  Phần thưởng:

  • 38200 EXP
  • 33440 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Ngoại ô thành phố Einbroch (ein_fild03, ein_fild04, ein_fild05).

 • Ô nhiễm không khí (2) [80]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Noxious

  Phần thưởng:

  • 39200 EXP
  • 35680 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Ngoại ô thành phố Einbroch (ein_fild03, ein_fild04, ein_fild05).

 • Dễ thương nhưng đáng sợ [80]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 15 Teddy Bear

  Phần thưởng:

  • 48600 EXP
  • 51420 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Ngoại ô thành phố Einbroch (ein_fild03).

 • Thợ mỏ quái vật [85]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Pitman

  Phần thưởng:

  • 77500 EXP
  • 69780 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Hầm mỏ thành phố Einbroch

 • Sao nó di chuyển được? [85]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 15 Old Stove

  Phần thưởng:

  • 72040 EXP
  • 71084 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Hầm mỏ thành phố Einbroch

 • Khoáng vật nhảy nhót [85]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 15 Mineral, 5 Obsidian

  Phần thưởng:

  • 72530 EXP
  • 89290 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Hầm mỏ thành phố Einbroch

Thị trấn Lighthalzen [80]

 • Tại sao lại có một bể bơi lớn như vậy [80]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Rafflesia

  Phần thưởng:

  • 51440 EXP
  • 52640 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Ngoại ô thị trấn Lighthalzen (lhz_fild01, lhz_fild02, lhz_fild03).

 • Trừng trị Stem Worm [80]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Stem Worm

  Phần thưởng:

  • 49890 EXP, 53416 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Ngoại ô thị trấn Lighthalzen (lhz_fild01, lhz_fild02, lhz_fild03).

 • Thung lũng chết chóc [80]

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Breeze

  Phần thưởng:

  • 84392 EXP, 79024 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Ngoại ô thị trấn Lighthalzen (lhz_fild02, lhz_fild03).

Đảo rùa [90]

 • Tham quan đảo rùa

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Dragon Tail và 10 Spring Rabbit

  Phần thưởng:

  • 72530 EXP, 89290 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Đảo rùa, đi thuyền từ bến cảng Alberta.

 • Diệt rùa (1)

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Solider và 10 Permeter

  Phần thưởng:

  • 102000 EXP, 104000 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Đảo rùa, đi thuyền từ bến cảng Alberta.

 • Diệt rùa (3)

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Assaulter

  Phần thưởng:

  • 52000 EXP, 67000 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Đảo rùa, đi thuyền từ bến cảng Alberta.

Khu vực nước ngoài [70-90]

 • Ngôi đền cổ

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Tamruan trong ngôi đền cổ của Ayothaya

  Phần thưởng:

  • 30000 EXP
  • 30000 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Hầm ngục Ayothaya, bạn cần làm quest Hầm ngục Ayothaya để vào được bên trong hầm ngục.

 • Con chim sặc sỡ

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Toucan trong khu rừng Brasilis

  Phần thưởng:

  • 30000EXP
  • 30000 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Ngoại ô thành phố Brasilis (Brasilis hướng 2h)

 • La không đầu

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Headless Mule trong khu rừng Brasilis

  Phần thưởng:

  • 35000 EXP
  • 35000 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Ngoại ô thành phố Brasilis. (Brasilis hướng 2h)

 • Cơn ác mộng của Moscovia

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Uzhas trong rừng Moscovia

  Phần thưởng:

  • 42660 EXP
  • 43600 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Rừng Moscovia, bạn cần làm nhiệm vụ Hầm ngục Moscovia để vào.

 • Bà lão cầm chổi trong chiếu nồi gang

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Babayaga

  Phần thưởng:

  • 45700 EXP
  • 46700 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Rừng Moscovia, bạn cần làm nhiệm vụ Hầm ngục Moscovia để vào.

 • Bánh gạo làm từ cát

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Mi Gao

  Phần thưởng:

  • 39600 EXP
  • 35000 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Luoyang hướng 10h.

 • Bí mật của lăng mộ cổ

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 15 Yao Jun và 15 Jing Guai

  Phần thưởng:

  • 72000 EXP
  • 72000 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Luoyang hướng 10h

 • Búp bê xinh xắn

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Miyabi

  Phần thưởng:

  • 36800 EXP
  • 40100 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Hầm ngục Amatsu, bạn cần làm nhiệm vụ Hầm ngục Amatsu để vào.

 • Người thắng, kẻ thua và tên sống sót

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Firelock Soldier

  Phần thưởng:

  • 47500 EXP
  • 48300 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Hầm ngục Amatsu, bạn cần làm nhiệm vụ Hầm ngục Amatsu để vào.

 • Tai mắt ở mọi nơi

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Shinobi

  Phần thưởng:

  • 81120 EXP
  • 72200 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Hầm ngục Amatsu, bạn cần làm nhiệm vụ Hầm ngục Amatsu để vào.

 • Tiên nữ giáng trần

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Evil Nymph

  Phần thưởng:

  • 76600 EXP
  • 83700 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Thành phố Gonryun (Gonryun hướng 12h → hướng 12h)

 • Truyền nhân Tôn Ngộ Không

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Enchanted Peach Tree

  Phần thưởng:

  • 63000 EXP
  • 71900 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Thành phố Gonryun (Gonryun hướng 12h)

 • Ông già trên mây

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Taoist Hermit

  Phần thưởng:

  • 72000 EXP
  • 72000 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Thành phố Gonryun (Gonryun hướng 12h → hướng 12h)

Khu vực khác [70-90]

 • Công việc ở trạm kiểm soát biên giới

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Mantis và 10 Geographer

  Phần thưởng:

  • 19760 EXP
  • 15150 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Bạn có thể tìm chúng ở ngoại ô Geffen (Geffen hướng 6h → hướng 6h)

 • Thủ phạm gây tắc ngẽn

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Red Novus và 10 Yellow Novus

  Phần thưởng:

  • 43080 EXP
  • 40160 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Bạn có thể tìm chúng ở ngoại ô Hugel (Hugel hướng 6h → hướng 9h)

 • Hành hương yên bình

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Roween

  Phần thưởng:

  • 86000 EXP
  • 82000 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Bạn có thể tìm chúng ở ngoại ô thành phố Rachel (Rachel hướng 3h → hướng 12h → hướng 12h)

 • Bảo vệ nhan sắc

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Siroma

  Phần thưởng:

  • 92000 EXP
  • 82000 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Bạn có thể tìm chúng ở ngoại ô Hang băng (Rachel hướng 3h → hướng 12h → hướng 12h → hướng 12h)

 • Đá nuốt đá

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Stapo

  Phần thưởng:

  • 86000 EXP
  • 82000 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Bạn có thể tìm Stapo ở ngoại ô Veins (Veins hướng 7h)

Hang động Magma [100]

 • Săn Nightmare Terror

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Nightmare Terror

  Phần thưởng:

  • 160000 EXP
  • 160000 JOB EXP

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Hầm ngục Magma, từ Juno đi hướng 6h → hướng 3h → hướng 8h là cổng dịch chuyển vào Magma.

 • Săn Deleter

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Earth Deleter và 30 Sky Deleter

  Phần thưởng:

  • 160000 EXP
  • 160000 JOB EXP
  • 2 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Hầm ngục Magma, từ Juno đi hướng 6h → hướng 3h, cổng dịch chuyển giữa map là chỗ vào Magma.

 • Thu nhập Magma hóa rắn

  Nhiệm vụ:

  • Thu thập Lava Lava x10 từ Lava Golem

  Phần thưởng:

  • 160000 EXP
  • 160000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Hầm ngục Magma, từ Juno đi hướng 6h → hướng 3h, cổng dịch chuyển giữa map là chỗ vào Magma.

Thành phố cổ Glast Heim [100-110]

 • Chú hề đáng thương

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Carat

  Phần thưởng:

  • 160000 EXP
  • 160000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Glast Heim.

 • Một loại côn trùng nhỏ

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Arclouze

  Phần thưởng:

  • 160000 EXP
  • 160000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Glast Heim.

 • Cá sấu hung hăng

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Anolian

  Phần thưởng:

  • 200000 EXP
  • 200000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Glast Heim.

 • Kẻ chỉ điểm

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Sting

  Phần thưởng:

  • 200000 EXP
  • 200000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Glast Heim.

 • Linh hồn tội nghiệp

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Majoruros

  Phần thưởng:

  • 260000 EXP
  • 260000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Glast Heim.

 • Bộ giáp trống

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Raydric

  Phần thưởng:

  • 300000 EXP
  • 300000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Glast Heim.

 • Một tâm hồn ngay thẳng

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Khalitzburg

  Phần thưởng:

  • 300000 EXP
  • 300000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Glast Heim.

 • Kẻ thù tự nhiên của hiệp sĩ

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Wanderer

  Phần thưởng:

  • 300000 EXP
  • 300000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Glast Heim.

 • Đối thủ xứng tầm

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 10 Abysmal Knight

  Phần thưởng:

  • 300000 EXP
  • 300000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Glast Heim.

Trại Tân thế giới [100-110]

 • Cô gái với những chiếc lá

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Pinguicula

  Phần thưởng:

  • 160000 EXP
  • 160000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tân thế giới, làm nhiệm vụ Access to the New World để qua.

 • Vẻ đẹp kì thú

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Luciola Vespa

  Phần thưởng:

  • 200000 EXP
  • 200000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tân thế giới, làm nhiệm vụ Access to the New World để qua.

 • Vua của thế giới khác

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 1 Tendrillion

  Phần thưởng:

  • 260000 EXP
  • 260000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tân thế giới, làm nhiệm vụ Access to the New World để qua.

 • Quý bà với những chiếc lá

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Dark Pinguicula

  Phần thưởng:

  • 300000 EXP
  • 300000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tân thế giới, làm nhiệm vụ Access to the New World để qua.

 • Dấu sách bằng hoa khô

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Nepenthes

  Phần thưởng:

  • 300000 EXP
  • 300000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tân thế giới, làm nhiệm vụ Access to the New World để qua.

 • Cơ bắp cuồn cuộn

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Naga

  Phần thưởng:

  • 300000 EXP
  • 300000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tân thế giới, làm nhiệm vụ Access to the New World để qua.

 • Như truyện cổ tích

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Cornus

  Phần thưởng:

  • 300000 EXP
  • 300000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tân thế giới, làm nhiệm vụ Access to the New World để qua.

 • Mùi hương quyến rũ

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Centipede Larva

  Phần thưởng:

  • 300000 EXP
  • 300000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tân thế giới, làm nhiệm vụ Access to the New World để qua.

 • Sừng ma thuật

  Nhiệm vụ:

  Phần thưởng:

  • 300000 EXP
  • 300000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tân thế giới, làm nhiệm vụ Access to the New World để qua.

Làng Veins [100]

 • Đối đầu trên thảo nguyên

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Kobold (Axe), 20 Kobold (Hammer) và 20 Kobold (Morning Star)

  Phần thưởng:

  • 250000 EXP
  • 250000 JOB EXP
  • 2 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Cánh đồng Geffen

 • Đối đầu trên thảo nguyên (Hill Wind)

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Hill Wind

  Phần thưởng:

  • 150000 EXP
  • 150000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Ngoại ô Rachel, từ thành phố Rachel đi hướng 3h → hướng 12h → hướng 12h

 • Đối đầu trên thảo nguyên (Desert Wolf)

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Desert Wolf

  Phần thưởng:

  • 150000 EXP
  • 150000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Ngoại ô Rachel, từ thành phố Rachel đi hướng 3h → hướng 12h

 • Không muốn dùng lông chó chút nào

  Nhiệm vụ:

  Phần thưởng:

  • 100000 EXP
  • 100000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Cánh đồng Geffen.

 • Cây hung tợn

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Drosera và 30 Muscipular

  Phần thưởng:

  • 300000 EXP
  • 300000 JOB EXP
  • 2 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Cánh đồng Veins.

 • Nham thạch đột biến

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Magmaring

  Phần thưởng:

  • 150000 EXP
  • 150000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Cánh đồng Veins.

 • Trái tim băng giá

  Nhiệm vụ:

  Phần thưởng:

  • 100000 EXP
  • 100000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Hang băngRachel.

 • Người tuyết không biết giao tiếp

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Snowier

  Phần thưởng:

  • 150000 EXP
  • 150000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Hang băngRachel.

 • Tinh thể băng cứng đến mức nào

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Ice Titan và 10 Gazeti

  Phần thưởng:

  • 300000 EXP
  • 300000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Cánh đồng Veins.

Tháp Thanatos [110]

 • Bên trong chiếc hộp quà

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Ancient Mimic

  Phần thưởng:

  • 400000 EXP
  • 400000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tháp Thanatos.

  → Để tới Tháp Thanatos, tới Juno, nói chuyện với NPC tại vị trí (hu_fild01 140/163) để vào tháp.

 • Tri thức bay bổng

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Deathword

  Phần thưởng:

  • 400000 EXP
  • 400000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tháp Thanatos.

  → Để tới Tháp Thanatos, tới Juno, nói chuyện với NPC tại vị trí (hu_fild01 140/163) để vào tháp.

 • Nam tước của tòa tháp cổ

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Owl Baron

  Phần thưởng:

  • 500000 EXP
  • 500000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tháp Thanatos.

  → Để tới Tháp Thanatos, tới Juno, nói chuyện với NPC tại vị trí (hu_fild01 140/163) để vào tháp.

  → Cần làm tới bước 2 của quest Thanatos Tower Quest để vào tầng 3 của tháp.

 • Tìm lại trang sách

  Nhiệm vụ:

  Phần thưởng:

  • 400000 EXP
  • 400000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tháp Thanatos.

  → Để tới Tháp Thanatos, tới Juno, nói chuyện với NPC tại vị trí (hu_fild01 140/163) để vào tháp.

 • Ghi chép về ma thuật cổ đại

  Nhiệm vụ:

  Phần thưởng:

  • 400000 EXP
  • 400000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tháp Thanatos.

  → Để tới Tháp Thanatos, tới Juno, nói chuyện với NPC tại vị trí (hu_fild01 140/163) để vào tháp.

 • Thu gom đồ tái chế

  Nhiệm vụ:

  Phần thưởng:

  • 400000 EXP
  • 400000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tháp Thanatos.

  → Để tới Tháp Thanatos, tới Juno, nói chuyện với NPC tại vị trí (hu_fild01 140/163) để vào tháp.

  → Cần làm tới bước 2 của quest Thanatos Tower Quest để vào tầng 3 của tháp.

Thử thách sắt [110]

 • Bầy kiến sắt (1)

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Venatu (Purple)20 Venatu (Green)

  Phần thưởng:

  • 300000 EXP
  • 250000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Hầm ngục Juperos.

  → Để tới Hầm ngục Juperos, tới Juno, tới vị trí (yuno_fild04 212/175) bạn sẽ thấy cổng vào Hầm ngục Juperos.

 • Bầy kiến sắt (2)

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Venatu (Orange) và 20 Venatu (Blue)

  Phần thưởng:

  • 300000 EXP
  • 250000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Hầm ngục Juperos.

  → Để tới Hầm ngục Juperos, tới Juno, tới vị trí (yuno_fild04 212/175) bạn sẽ thấy cổng vào Hầm ngục Juperos.

 • Lốm đốm Dimik (1)

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Dimik (Blue) và 20 Dimik (Green)

  Phần thưởng:

  • 300000 EXP
  • 250000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Hầm ngục Juperos.

  → Để tới Hầm ngục Juperos, tới Juno, tới vị trí (yuno_fild04 212/175) bạn sẽ thấy cổng vào Hầm ngục Juperos.

 • Lốm đốm Dimik (2)

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Dimik (Orange) và 20 Dimik (Red)

  Phần thưởng:

  • 300000 EXP
  • 250000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Hầm ngục Juperos.

  → Để tới Hầm ngục Juperos, tới Juno, tới vị trí (yuno_fild04 212/175) bạn sẽ thấy cổng vào Hầm ngục Juperos.

Đền Odin [120]

 • Bắt đầu với tên thủ lĩnh

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Skogul

  Phần thưởng:

  • 600000 EXP
  • 600000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Đền thờ Odin.

  → Để tới Đền thờ Odin, đi thuyền (hướng 3h) tại Hugel.

 • Diệt quỷ

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Frus

  Phần thưởng:

  • 600000 EXP
  • 600000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Đền thờ Odin.

  → Để tới Đền thờ Odin, đi thuyền (hướng 3h) tại Hugel.

 • Đừng nhầm lẫn

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 5 Skeggiold (Blue) và 5 Skeggiold (Brown)

  Phần thưởng:

  • 600000 EXP
  • 600000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Đền thờ Odin.

  → Để tới Đền thờ Odin, đi thuyền (hướng 3h) tại Hugel.

Hồ vực thẩm [120]

 • Rồng Abyss

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Green Ferus và 30 Red Ferus

  Phần thưởng:

  • 500000 EXP
  • 500000 JOB EXP
  • 2 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Hồ vực thẩm.

  → Để vào Hồ vực thẩm bạn làm nhiệm vụ Hồ vực thẩm (Abyss Lake).

 • Rồng bay Abyss

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Gold Acidus và 20 Blue Acidus

  Phần thưởng:

  • 500000 EXP
  • 500000 JOB EXP
  • 2 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Hồ vực thẩm.

  → Để vào Hồ vực thẩm bạn làm nhiệm vụ Hồ vực thẩm (Abyss Lake).

 • Rồng ba đầu Abyss

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 1 Hydrolancer

  Phần thưởng:

  • 500000 EXP
  • 500000 JOB EXP
  • 2 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Hồ vực thẩm.

  → Để vào Hồ vực thẩm bạn làm nhiệm vụ Hồ vực thẩm (Abyss Lake).

Thanatos [120]

 • Giám sát và hình phạt

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Baroness of Retribution

  Phần thưởng:

  • 600000 EXP
  • 600000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tháp Thanatos.

  → Để tới Tháp Thanatos, tới Juno, nói chuyện với NPC tại vị trí (hu_fild01 140/163) để vào tháp.

  → Cần làm quest Thanatos Tower Quest để vào các tầng trên của tháp.

 • Chất độc ngọc

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Lady Solace

  Phần thưởng:

  • 600000 EXP
  • 600000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tháp Thanatos.

  → Để tới Tháp Thanatos, tới Juno, nói chuyện với NPC tại vị trí (hu_fild01 140/163) để vào tháp.

 • Cái chết nhẹ nhàng

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Mistress of Shelter

  Phần thưởng:

  • 600000 EXP
  • 600000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tháp Thanatos.

  → Để tới Tháp Thanatos, tới Juno, nói chuyện với NPC tại vị trí (hu_fild01 140/163) để vào tháp.

  → Cần làm quest Thanatos Tower Quest để vào các tầng trên của tháp.

 • Hạt giống điều khiển

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Dame of Sentinel

  Phần thưởng:

  • 600000 EXP
  • 600000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tháp Thanatos.

  → Để tới Tháp Thanatos, tới Juno, nói chuyện với NPC tại vị trí (hu_fild01 140/163) để vào tháp.

  → Cần làm quest Thanatos Tower Quest để vào các tầng trên của tháp.

Tân thế giới [120-140]

 • Côn trùng độc

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Centipede

  Phần thưởng:

  • 600000 EXP
  • 600000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tân thế giới

 • Kẻ lười biếng chậm chạp

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Tatacho

  Phần thưởng:

  • 600000 EXP
  • 600000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tân thế giới

 • Lớp vỏ cứng

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Dolomedes

  Phần thưởng:

  • 800000 EXP
  • 800000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tân thế giới

 • Bọ 1 sừng

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 One-Horned Scaraba

  Phần thưởng:

  • 800000 EXP
  • 800000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tân thế giới, Hang Scaraba (bạn cần làm nhiệm vụ Sapha’s Visit để vào tầng 1 của hang).

 • Bọ 2 sừng

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Two-Horned Scaraba

  Phần thưởng:

  • 800000 EXP
  • 800000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tân thế giới, Hang Scaraba (bạn cần làm nhiệm vụ Sapha’s Visit để vào tầng 1 của hang).

 • Bọ gạc

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Antler Scaraba

  Phần thưởng:

  • 800000 EXP
  • 800000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tân thế giới, Hang Scaraba (bạn cần làm nhiệm vụ Doha’s Secret Orders để vào tầng 2 của hang).

 • Bọ cào

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Rake Scaraba

  Phần thưởng:

  • 800000 EXP
  • 800000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Tân thế giới, Hang Scaraba (bạn cần làm nhiệm vụ Doha’s Secret Orders để vào tầng 2 của hang).

 • Kền kền và tắc kè

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 15 Fire Condor và 15 Fire Frilldora

  Phần thưởng:

  • 1000000 EXP
  • 1000000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Flame Basin (bạn cần làm nhiệm vụ Dimensional Travel để vào).

 • Người cát và tượng đá

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 15 Fire Sandman và 15 Fire Golem

  Phần thưởng:

  • 1000000 EXP
  • 1000000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Flame Basin (bạn cần làm nhiệm vụ Dimensional Travel để vào).

Đảo vô danh [120]

 • Thanh tẩy hòn đảo vô danh

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Ragged Zombie và 30 Zombie Slaughter

  Phần thưởng:

  • 1000000 EXP
  • 600000 JOB EXP
  • 2 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Đảo vô danh (bạn cần làm quest Nameless Island để vào)

 • Khóc, khóc và khóc

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Banshee

  Phần thưởng:

  • 500000 EXP
  • 300000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Đảo vô danh (bạn cần làm quest Nameless Island để vào)

 • Quỷ gọi hồn

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Necromancer

  Phần thưởng:

  • 600000 EXP
  • 500000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Đảo vô danh (bạn cần làm quest Nameless Island để vào)

Đền Rachel [120]

 • Thanh lọc phía Tây thánh địa

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Vanberk và 20 Isilla

  Phần thưởng:

  • 500000 EXP
  • 500000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Rachel Sanctuary, bạn cần làm Rachel Sanctuary Quest để vào.

 • Thanh lọc phía Đông thánh địa

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Hodremlin

  Phần thưởng:

  • 500000 EXP
  • 500000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Rachel Sanctuary, bạn cần làm Rachel Sanctuary Quest để vào.

 • Thanh lọc phía Nam thánh địa

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Agav và 20 Echio

  Phần thưởng:

  • 500000 EXP
  • 500000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Rachel Sanctuary, bạn cần làm Rachel Sanctuary Quest để vào.

Phòng thí nghiệm [130-140]

 • Ygnizem

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Egnigem Cenia

  Phần thưởng:

  • 850000 EXP
  • 850000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Bio Lab, bạn cần làm quest Biolabs Entrance Quest (Vào Biolabs) để vào.

 • Ygnizem

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Egnigem Cenia

  Phần thưởng:

  • 850000 EXP
  • 850000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Bio Lab, bạn cần làm quest Biolabs Entrance Quest (Vào Biolabs) để vào.

 • Armaia

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Armeyer Dinze

  Phần thưởng:

  • 850000 EXP
  • 850000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Bio Lab, bạn cần làm quest Biolabs Entrance Quest (Vào Biolabs) để vào.

 • Whikebain

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Wickebine Tres

  Phần thưởng:

  • 850000 EXP
  • 850000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Bio Lab, bạn cần làm quest Biolabs Entrance Quest (Vào Biolabs) để vào.

 • Kavac

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Wickebine Tres

  Phần thưởng:

  • 850000 EXP
  • 850000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Bio Lab, bạn cần làm quest Biolabs Entrance Quest (Vào Biolabs) để vào.

 • Erend

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Errende Ebecee

  Phần thưởng:

  • 850000 EXP
  • 850000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Bio Lab, bạn cần làm quest Biolabs Entrance Quest (Vào Biolabs) để vào.

 • Rawrel

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Laurell Weinder

  Phần thưởng:

  • 850000 EXP
  • 850000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Bio Lab, bạn cần làm quest Biolabs Entrance Quest (Vào Biolabs) để vào.

 • Shecil

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 2 Cecil Damon

  Phần thưởng:

  • 1000000 EXP
  • 1000000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Bio Lab, bạn cần làm quest Biolabs Entrance Quest (Vào Biolabs) để vào.

 • Katrinn

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 2 Kathryne Keyron

  Phần thưởng:

  • 1000000 EXP
  • 1000000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Bio Lab, bạn cần làm quest Biolabs Entrance Quest (Vào Biolabs) để vào.

 • Magaleta

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 2 Margaretha Sorin

  Phần thưởng:

  • 1000000 EXP
  • 1000000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Bio Lab, bạn cần làm quest Biolabs Entrance Quest (Vào Biolabs) để vào.

 • Seyren

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 2 Seyren Windsor

  Phần thưởng:

  • 1000000 EXP
  • 1000000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Bio Lab, bạn cần làm quest Biolabs Entrance Quest (Vào Biolabs) để vào.

 • Eremes

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 2 Eremes Guile

  Phần thưởng:

  • 1000000 EXP
  • 1000000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Bio Lab, bạn cần làm quest Biolabs Entrance Quest (Vào Biolabs) để vào.

 • Harword

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 2 Howard Alt-Eisen

  Phần thưởng:

  • 1000000 EXP
  • 1000000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Bio Lab, bạn cần làm quest Biolabs Entrance Quest (Vào Biolabs) để vào.

Khe nứt Morocc [130]

 • Hình thái thiên sứ

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Incarnation of Morocc (Angel)

  Phần thưởng:

  • 800000 EXP
  • 800000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Morocc, Continental Guard Quarantine.

 • Hình thái nhơ bẩn

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Incarnation of Morocc (Golem)

  Phần thưởng:

  • 800000 EXP
  • 800000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Morocc, Continental Guard Quarantine.

 • Hình thái quỷ ám

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Incarnation of Morocc (Demon)

  Phần thưởng:

  • 800000 EXP
  • 800000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Morocc, Continental Guard Quarantine.

 • Hình thái linh hồn

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 30 Incarnation of Morocc (Spirit)

  Phần thưởng:

  • 800000 EXP
  • 800000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Morocc, Continental Guard Quarantine.

Khác [120-130]

 • Nghiên cứu giấc mơ

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 5 Incubus và 5 Succubus

  Phần thưởng:

  • 400000 EXP
  • 400000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Geffenia, bạn cần làm nhiệm vụ The Sign Quest để qua.

 • Chùm lông tinh nghịch

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Miming

  Phần thưởng:

  • 850000 EXP
  • 850000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Mora, bạn cần làm quest Wandering Guardian (Hazy Forest Instance) để qua.

 • Kẻ gây rối

  Nhiệm vụ:

  • Tiêu diệt 20 Little Fatum

  Phần thưởng:

  • 850000 EXP
  • 850000 JOB EXP
  • 1 Eden Coin

  → Địa điểm làm nhiệm vụ: Mora, bạn cần làm quest Wandering Guardian (Hazy Forest Instance) để qua.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.