Hầm ngục Amatsu (Amatsu Dungeon)

Ở vùng đất Amatsu, sâu trong lòng của lâu đài của lãnh chúa, ẩn chứa một bí mật mờ ám. Có tin đồn rằng có một lối vào ẩn dẫn đến một loạt các ngục tối bí ẩn. Đầu tiên trong số này là một mê cung có những người phụ nữ hai mặt, một mê cung lừa đảo vô tận và nhiều dãy phòng.

Tại đây bạn có thể tìm thấy cái quái vật như Miyabi doll, Shinobi, Firelock Soldier, The Paper và MVP Incantation Samurai.

Yêu cầu của nhiệm vụ

Không có yêu cầu nào

Phần thưởng

x1

Feudal Lord Permit Feudal Lord Permit

Mở

Hầm ngục Amatsu

 • Bước 1:

  Bạn đi thuyền từ Alberta để tới Amatsu.

 • Bước 2:

  Nói chuyện với Gate Soldier (amatsu 119/165).

  Anh ta nói phụ huynh của lãnh chúa đang cần được nghỉ ngơi.

 • Bước 3:

  Vào lâu đài nói chuyện với Lord of Palace (ama_in02 200/176).

  Chọn: “Tôi đã nghe kể về mẹ của ngài…”

  Ông ta sẽ nhờ bạn chữa cho phụ huynh của ông ấy.

 • Bước 4:

  Ra ngoài, nói chuyện 2 lần với Kouji (amatsu 189/165).

 • Bước 5:

  Vào ngôi đền nói chuyện với Kistune Mask (ama_in01 179/173).

 • Bước 6:

  Vào căn nhà, nói chuyện với Grandma (ama_in01 22/106).

  Nói chuyện với bà ấy cho tới khi nào nhận được Nine Tails Nine Tails thì thôi.

 • Bước 7:

  Vào lâu đài báo cáo lại với Lord of Palace (ama_in02 200/176).

  Ông ấy sẽ cảm tạ bạn và tặng Feudal Lord Permit Feudal Lord Permit .

  Bây giờ bạn có thể vào hầm ngục Amatsu, bước lên tầng trên.

  Nói chuyện với Soldier (ama_in02 117/178)

  Chọn: “Mở cổng.”

  Khi có Feudal Lord Permit Feudal Lord Permit trong người là bạn có thể vào.

 • Bảng đồ hầm ngục Amatsu.

  Bạn có thể đi theo tọa độ này để đến đích: ama_dun01 228/144

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.