Mục lục

Thông tin nhiệm vụ

Cấp độ

70+

Phí

50.000 Zeny (1 lần duy nhất)

Phần thưởng

Mở được

bản đồ New World

Access to the New World

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này bạn sẽ qua được vùng đất mới, đó là Tân thế giới (New World – mid_camp).

 • Bước 1

  Bạn hãy vào Hội Eden (Eden Group), tìm và nói chuyện với Cat Hand Agent.

  • Chọn “Why don’t you collect it yourself?” sau đó đến “I’ll help the merchants“.

 • Bước 2

  Bạn phải trả phí là 50.000 zeny (chỉ tốn phí một lần duy nhất) sau đó Cat Hand Agent sẽ dịch chuyển bạn qua Sograt Desert.

 • Bước 3

  Bạn đi sang phải một chút sẽ gặp chú mèo trắng. Nói chuyện với chú mèo đó và chọn “Let’s do this!” và bạn sẽ được dịch chuyển qua Dimensional Gorge.

  new-world-2

 • Bước 4

  Đi lên một chút tìm và nói chuyện với Cat Hand Agent. Bạn sẽ được dịch chuyển qua New World.

  new-world-3

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.