Thông tin nhiệm vụ

Cấp độ

140

x1 Monster’s Feed Monster’s Feed
x50 Burning Bug Shell Burning Bug Shell
x25 Delicious Stem Delicious Stem
--

Tiêu diệt

x20

Fire Pit

x25

Sonia

--

Đã làm

Access to the New World

Phần thưởng

JOB

1,500,000 EXP

--

Cho phép vào

Flame Basin

Flame Cave

Isle of Bios Instance

Dimensional Travel

Đây là nhiệm vụ khá quan trọng để các bạn có thể qua được bản đồ Flame Basin. Vì ở bản đồ này bạn mới có thể thực hiện được các Instance quan trọng như Isle of Bios, Morse’s Cave, Temple of Demon God.

 • Bước 1

  Đến thành phố Morocc và tìm Piled Rags, click vào và chọn “Remove It” sau đó chọn tiếp “Shake the rags.“.

  dimensional-travel-01

  Anh ấy đang kiệt sức, bạn cần mang cho anh ấy x1 Monster’s Feed Monster’s Feed . Bạn biết được anh ấy tên là Tamarin. Hãy nói cho anh ta về chỗ để tắm rửa, chọn “Tell him the place.” và sau đó chọn tiếp “Accompany him.“.

 • Bước 2

  Tìm Tamarin ở ốc đảo ngoài sa mạc, vị trí moc_ruins 106/140. Nói chuyện với anh ấy và chọn “I’m listening.“.

  dimensional-travel-02

  Anh ta sẽ kể cho bạn nghe cuộc thám hiểm của anh ta thông qua Dimensional Crack (Vết nứt không gian). Tiếp tục chọn “Tell him you want to tag along.” và anh ấy bảo sẽ bạn đến Dimensional Gap để gặp anh ta.

 • Bước 3

  Gặp TamarinDimensional Gap, vị trí dali 112/69.

  dimensional-travel-03

  Anh ta sẽ nói bạn đi đến tầng 2 của Dimensional Gap và tìm gò cát Sand Mound để đi đến Flame Basin.

  dimensional-travel-04

  Bạn có thể quay lại Dimensional Gap bằng cách click vào Sand MoundFlame Basin.

 • Bước 4

  Sau khi đến được Flame Basin hãy nói chuyện với Tamarin.

  dimensional-travel-05

 • Bước 5

  Nói chuyện với Barget Tiblack, anh ấy sẽ yêu cầu bạn tiêu diệt 20 quái vật Fire Pit và mang về x50  Burning Bug Shell Burning Bug Shell .

  dimensional-travel-06

  Quái vật Fire Bug sẽ rơi ra Burning Bug Shell Burning Bug Shell . Fire Bug ẩn nấp trong những Fire Pit. Tiêu diệt Fire Pit để Fire Bug chạy ra ngoài nhé bạn :).

 • Bước 6

  Quay lại nói chuyện với Barget Tiblack sau khi đã tiêu diệt và thu thập đủ. Anh ta sẽ tiếp tục yêu cầu bạn tiêu diệt 50 Sonia và thu thập x50 Delicious Stem Delicious Stem . Quá chua nhỉ 🙂 … nhưng không sao, hãy nói chuyện tiếp với Tamarin, anh ta sẽ phụ bạn tìm một nửa số vật phẩm. Bạn chỉ cần tiêu diệt 25 Sonia và thu thập x25  Delicious Stem Delicious Stem .

 • Bước 7

  Quay lại nói chuyện với Tamaringiữa bản đồ, vị trí moro_vol 198/179 sau khi đã hoàn thành các yêu cầu.

 • Bước 8

  Quay lại báo cáo cho Barget Tiblack.

 • Bước 9

  Nói chuyện với Instructor Rugen ở phía Tây Nam.

  dimensional-travel-07

 • Bước 10

  Nói chuyện tiếp với Intoxicated Patient đang nằm gần Instructor Rugen.

 • Bước 11

  Nói chuyện lại với Instructor Rugen.

 • Bước 12

  Quay lại báo cáo cho Barget Tiblack và bạn sẽ nhận được phần thưởng là 1.500.000 JOB EXP. Từ lúc này Tamarin sẽ giúp bạn đến Flame Cave.

  Flame Cave là nơi để bạn vào được các Instance như Isle of Bios, Morse’s CaveTemple of Demon God.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.