Hầm ngục Moscovia (Moscovia Dungeon)

Nhiệm vụ đi tìm hòn đảo di chuyển, hoàn thành nhiệm vụ này để tới được khu rừng của Moscovia nơi có Mavka, Baba Yaga, Uzhas và MVP rồng xanh 3 đầu Gopinich.

Tới hòn đảo này farm zeny là bá cháy. Đánh Mavka rớt ra bông hoa hồng rồi đem bán NPC.

Yêu cầu của nhiệm vụ

Phần thưởng

EXP

1.200.000

Old Purple Box Old Purple Box

Mở

Hầm ngục Moscovia

 • Bước 1:

  Bạn có thể tới Moscovia bằng cách đi thuyền từ bến cảng Alberta.

  Khi tới Moscovia, nói chuyện với Berbayeff (moscovia 171/71).

  • Chọn: “Tell me.”

  Em ấy sẽ kể cho bạn nghe câu truyện về hòn đảo.

 • Bước 2:

  Nói chuyện Mr. Ibanoff (moscovia 136/49) với đang đứng gần con thuyền.

  • Chọn: “Tell me an adventure story.”
  • Chọn: “Interesting. Keep talking.”

  Sau đó nói chuyện với ông ấy 1 lần nữa,

  • Chọn: “Lend me your ship.”

  Ông ấy sẽ yêu cầu tìm một số nguyên liệu để sửa thuyền.

  Lưu ý: Con thuyền chỉ có thể di chuyển vào một vài thời gian nhất định:

  • 14h – 17h
  • 13h – 16h
  • 19h – 22h
  • 1h – 4h
 • Bước 3:

  Lái thuyền theo chỉ thị của Mr. Ibanoff

  Nói chuyện với ông ấy trước khi lái tàu để biết nên rẽ hướng nào.

  Chỉ cho tàu quẹo khi có chỉ thị của ông ấy, liên tục nói chuyện với ông ấy tới khi nào ổng nói ra hướng đi thôi.

  Khi quái vật xuất hiện, hãy tiêu diệt hết thì bạn mới có thể tiếp tục lái tàu.

  Khi ông ta nói có gì đó nguy hiểm xuất hiện, hãy đi thẳng tới mui tàu. Bạn sẽ được chuyển lên một hòn đảo.

 • Bước 4:

  Khi tới hòn đảo, hãy nói chuyện với Aged Stranger (mosk_fild01 86/104)

  .

  Nói chuyện với ông ấy ba lần, bạn sẽ được chuyển về Moscovia.

 • Bước 5:

  Nói chuyện với Mr. Ibanoff (moscovia 136/49), ông ta nói bạn hãy báo cáo với lâu đài.

 • Bước 6:

  Vào lâu đài, nói chuyện với Prime Minister Dmitree (mosk_in 128/89).

  • Chọn: “To see the dear Csar.”
  • Chọn: “I have an adventure story for him.”

 • Bước 7:

  Nói chuyện với Csar Aleksay III đang đứng gần đó.

 • Bước 8:

  Nói chuyện với Mr. Ibanoff (moscovia 136/49) bạn sẽ phải đi thuyền lần nữa.

 • Bước 9:

  Khi tới hòn đảo cái voi nói chuyện với Aged Stranger (mosk_fild01 86/104).

  • Chọn: “Don’t you have a way?”
  • Chọn: “I’m ready.” để trở về đất liền

  Ông ta sẽ làm cho bạn một chiếc đàn, hãy mang đến những nguyên liệu sau:

  Antelope Horn Antelope Horn có thể được mua từ cửa hàng công cụ tại Nifflheim.

  Sau khi đã tìm đủ nguyên liệu, quay lại Moscovia nói chuyện với Mr. Ibanoff (moscovia 136/49), bạn sẽ được chuyển thẳng tới đảo cá voi.

 • Bước 10:

  Nói chuyện với Aged Stranger (mosk_fild01 86/104) ông ấy sẽ làm đàn cho bạn.

  Đợi 1 lát sau đó nói chuyện lại với ông ấy bạn sẽ nhận được đàn

  • Chọn: “I want to learn the Gusil.” (lựa chọn nhận nhiều exp nhất)

  Để đàn trong hành trang (không cần mặc) rồi liên tục nói chuyện với ông ấy nhiều lần, bạn sẽ học được cách chơi đàn.

  Sau khi đã học được cách chơi đàn nói chuyện với Aged Stranger để quay về đất liền.

 • Bước 11:

  Vào cung điện nói chuyện với Csar Aleksay III (mosk_in 128/89).

  Bạn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và Old Purple Box Old Purple Box x1

 • Bây giờ bạn có thể vào hầm ngục cánh rừng Moscovia bằng cách đi thuyền tới đảo cá voi, nói chuyện với Aged Stranger.

  Chọn: “Venture into the unknow.”

  Chọn: “OK, please send me there.”

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.