Hồ vực thẩm (Abyss Lake)

Người dân kể rằng, gần thành phố Hugel có một hang rồng. Nhưng chưa ai dám bước tới đó. Muốn vào ta phải thực hiện một nghi thức nhỏ, chỉ có những mạo hiểm giả có gan to mới dám vào.

Tại Abyss lake bạn có thể chiến đấu với các quái vật: Ferus, Acidus, Hydrolancer và MVP Detale / Detardeurus.

Yêu cầu của nhiệm vụ

Phần thưởng

Mở

Hồ vực thẩm (Abyss Lake)

 • Bước 1:

  Tới thành phố Hugel, ra ngoài ngoại ô nói chuyện với cái cột (hu_fild05 171/305).

 • Bước 2:

  Cho tất cả vật phẩm vào, cổng hang rồng sẽ mở và bạn sẽ được dịch chuyển tới cổng.

  Cổng chỉ tồn tại trong 30s, nếu bạn có đi cùng party, thì party của bạn nhanh chóng sử dụng Fly Wing Fly Wing để dịch chuyển vào giữa map nhé.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.