Sử dụng dịch chuyển

Dù bạn mới làm quen ở với thế giới ragnarok chưa lâu, hay trình độ thám hiểm của bạn vẫn còn khá… mù đường, cho đến khi bạn đã quá quen thuộc với các bản đồ, bạn vẫn cần đến dịch chuyển.

Sử dụng dịch chuyển giúp bạn tới nhanh bản đồ nào đó, dịch vụ này do các NPC cung cấp cho bạn, điển hình như các Nhân viên Kafra. Ngoài ra còn vài loại hình dịch chuyển tiện lợi và thú vị khác, các bạn hãy đọc bài viết để nắm thông tin nhé.

Nhân viên Kafra

 • Nhân viên Kafra ở Izlude
  Một nhân viên Kafra ở Izlude

  Lợi ích:

  • Giá rẻ.
  • Lựa chọn nhanh.

  Hạn chế:

  • Không có nhiều bản đồ để dịch chuyển.

  Nhân viên Kafra có mặt ở toàn bộ các thành phố, thường đứng gần các NPC chính khác. Nói chuyện với cô ta, chọn “Dịch vụ dịch chuyển” và sau đó chọn địa điểm bạn muốn đến. Để sử dụng dịch vụ này, bạn chỉ cần phải trả Zeny cho mỗi lần dịch chuyển và yên tâm là giá cả sẽ rất hợp lý.

  Các thành phố lớn có Nhân viên Kafra

  Thành phố

  Điểm đến

  • Izlude

  • Geffen: 120 Zeny

  • Payon: 120 Zeny

  • Morroc: 120 Zeny

  • Al De Baran: 180 Zeny

  • Prontera

  • Izlude: 60 Zeny

  • Geffen: 120 Zeny

  • Payon: 120 Zeny

  • Morroc: 120 Zeny

  • Orc Dungeon: 170 Zeny

  • Alberta: 180 Zeny

  • Payon

  • Prontera: 120 Zeny

  • Alberta: 120 Zeny

  • Morroc: 120 Zeny

  • Morroc

  • Prontera: 120 Zeny

  • Payon: 120 Zeny

  • Alberta: 180 Zeny

  • Comodo: 180 Zeny

  • Comodo Pharos Beacon: 120 Zeny

  • Comodo

  • Morroc: 180 Zeny

  • Comodo Pharos Beacon: 120 Zeny

  • Umbala: 180 Zeny

  • Umbala

  • Comodo: 180 Zeny

  • Alberta

  • Payon: 120 Zeny

  • Morroc: 180 Zeny

  • Prontera: 180 Zeny

  • Geffen

  • Prontera: 120 Zeny

  • Al De Baran: 120 Zeny

  • Orc Dungeon: 170 Zeny

  • Mjolnir Dead Pit: 170 Zeny

  • Al De Baran

  • Geffen 120 Zeny

  • Juno 120 Zeny

  • Izlude 180 Zeny

  • Mjolnir Dead Pit 170 Zeny

  • Juno

  • Al De Baran: 120 Zeny

Mèo Kafra - Zonda

 • kafra-teleportation
  Đội dịch chuyển Kafra – Zonda

  Lợi ích:

  • Dịch chuyển nhanh đến nhiều field, cổng vào hầm ngục…
  • Giá rẻ hơn Nhân viên Kafra. Miễn phí dịch chuyển nếu nhân vật dưới cấp độ 39.
  • Cho phép dịch chuyển đến các bản đồ thuộc Tân Thế giới (New World).
  • Thích hợp với các nhà thám hiểm mới.

  Hạn chế:

  • Không dịch chuyển đến các thành phố lớn.

  Thành phố – Thị trấn

  Vị trí của NPC

  • Alberta

  • Kafra: alberta 33/239

  • Zonda: alberta 35/239

  • Aldebaran

  • Kafra: aldebaran 136/122

  • Zonda: aldebaran 138/122

  • Einbroch

  • Kafra: einbroch 246/205

  • Zonda: einbroch 248/205

  • Geffen

  • Kafra: geffen 115/66

  • Zonda: geffen 117/66

  • Lighthalzen

  • Kafra: lighthalzen 167/103

  • Zonda: lighthalzen 169/103

  • Morocc

  • Kafra: morocc 155/257

  • Zonda: morocc 157/257

  • Payon

  • Kafra: payon 176/104

  • Zonda: payon 178/104

  • Prontera

  • Kafra: prontera 143/87

  • Zonda: prontera 145/87

  • Rachel

  • Kafra: rachel 116/139

  • Zonda: rachel 118/139

  • Veins

  • Kafra: veins 196/133

  • Zonda: veins 198/133

  • Yuno

  • Kafra: yuno 143/184

  • Zonda: yuno 143/184

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.