Nameless Island

Nhiệm vụ để tới đảo Nameless Island (Hòn đảo vô danh), tại hòn đảo này bạn có thể gặp các quái vật như: Zombie Slaughter, Ragged Zombie, Hell Poodle, Banshee, Flame Skull, Necromancer và MVP Fallen Bishop.

Bạn có thể không cần làm nhiệm vụ này nhưng vẫn vào bản đồ một cách dễ hơn bằng cách xem bài viết sau: Cách mới để vào các hang động mà không cần làm nhiệm vụ

Yêu cầu của nhiệm vụ

Phần thưởng

BASE

150,000

x4

Assorted Seafood Assorted Seafood

Mở

Nameless Island (Đảo vô danh)

 • Bước 1:

  Lên tàu bay nói chuyện với Agent (airplane_01 94/59) (bạn có thể đi tàu bay ở Izlude).

  Khi bạn tới gần, anh ta sẽ tự động xuất hiện.

 • Bước 2:

  Nói chuyện với Father Bamph (prt_church 185/106) trong nhà thờ Prontera.

  Bạn sẽ giúp cha tìm người đã bị mất tích. Đầu tiên đến Comodo để lấy thông tin.

 • Bước 3:

  Tới Comodo, vào căn nhà tại vị trí (comodo 140/115).

  Nói chuyện với Ordinary Man, Larjes (cmd_in02 174/89).

  Sau đó anh sẽ dẫn bạn đến nơi kín đáo hơn. Nói chuyện lại với anh ta.

 • Bước 4:

  Quay lại nói chuyện 2 lần với Father Bamph (prt_church 185/106).

  • “Of course, I’ll help.”

  Cha nói bạn đến Rachel để tiếp tục điều tra và gửi bạn phí đi tàu.

 • Bước 5:

  Tới Rachel vào tòa nhà ở vị trí (rachel 115/147), nói chuyện với Waiter (ra_in01 308/59).

  • “I’d like to order.”

  Bạn sẽ nghe lén được cuộc trò chuyện, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện bạn trả 3,000 zeny và nhận Assorted Seafood Assorted Seafood x4

 • Bước 6:

  Tới Veins, vào tòa nhà tại vị trí (veins 86/170), nói chuyện với Magistrate (ve_in 80/311).

  Sau đó nói chuyện với Guard (ve_in 80/296) đứng gần cửa.

  Rồi quay lại nói chuyện với Magistrate (ve_in 80/311).

  • “I want to know more about the smugglers.”
 • Bước 7:

  Vào đền tới nói chuyện với High Priest Zhed (ra_temin 278/159).

  • “Ask About Veins Incident.”

 • Bước 8:

  Ra ngoài đền, nói chuyện với High Priest Niren (ra_temple 165/57).

  • “Ask About Veins Smugglers.”
  • “Accept.”

 • Bước 9:

  Quay lại Veins, nói chuyện với Magistrate (ve_in 80/311).

  Bạn nhận ra người bị mất tích đã bị một đám buôn người bắt cóc.

  Bọn chúng đang ở Nameless Island.

 • Bước 10:

  Vào căn nhà tại vị trí (veins 149/217), nói chuyện với Drunkard.

  Ông ấy là người lái thuyền đánh cá nhưng hiện tại đang bị cấm ra khơi.

 • Bước 11:

  Nói chuyện với con trai của ông ấy Kid, Karyn (veins 327/185).

  Em ấy nói bạn hãy lén lấy thuyền của cha mà đi vì dù sao ổng cũng không được đi thuyền.

 • Bước 12:

  Tới con thuyền tại vị trí (ve_fild07 128/131).

  Larjes đột nhiên xuất hiện, anh ta sẽ lái thuyền dùm bạn.

  • “Yes, I’m ready.
 • Bước 13:

  Khi tới Nameless Island, click vào Dead Crow (nameless_i 125/205).

  • “Investigate.”

  Đám cỏ này là loại chất độc đã giết hại những vị hoàng tử của gia đình quý tộc tại Prontera.

  Ai đó đứng sau lưng đập bạn.

 • Bước 14:

  Bạn sẽ xuất hiện trong căn phòng có Larjes, anh ta đã cứu bạn kịp lúc khi bị quái vật đánh lén.

  Tiêu diệt Zombie Slaughter xuất hiện rồi mới rời khỏi căn phòng.

  Khi đi ra ngoài phòng, bạn sẽ ra thẳng đảo Nameless Island (ban đêm).

  Nếu có lỡ chết trong phòng này thì cứ lên lên đảo và vào căn nhà hướng 12h.

 • Bước 15:

  Vào nhà thờ ở trung tâm đảo và đi lên tầng 2 điều tra Book (abbey02 223/68).

 • Bước 16:

  Tiếp tục đi lên tầng 3, điều tra Man (abbey03 232/233).

  Tiêu diệt King’s Corpse xuất hiện.

 • Bước 17:

  Khi đã tiêu diệt được King’s Corpse, click vào Man bạn sẽ nhận được Token of King Token of King .

 • Bước 18:

  Trở lại thuyền chỗ của Larjes (nameless_n 257/218), đưa anh ta Token of King Token of King bạn sẽ nhận thưởng EXP.

 • Bước 19:

  Quay lại nhà thờ Prontera nói chuyện với Father Bamph (prt_church 185/106).

 • Bước 20:

  Nói chuyện với High Priest Niren (ra_temple 165/57), nhận thưởng EXP.

  • “Ask About Veins Smugglers.”

  Nhiệm vụ tới đây là kết thúc!

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.