Nhiệm vụ hàng ngày

Malangdo Daily: Help Chef Nyas

Tìm nguyên liệu cho đầu bếp mèo, hoàn thành để nhận thưởng EXP và E Class Coin.

Malangdo Daily: Clean the Ship

Nhiệm vụ hằng ngày giúp mèo dọn dẹp bánh quy, hoàn thành sẽ nhận thưởng EXP, Cat Ship Biscuit và Malang SP Can.

Light & Darkness

Lời đồn xưa về 2 con người đã cùng nhau xây dựng Eclage của hiện tại. Hoàn thành nhiệm vụ để nhận EXP và chiếc vòng.

Hợp tác chống quái

Nhiệm vụ hằng ngày. Giúp giao vật phẩm tiếp tế cho các hiệp sĩ đang đi viễn chinh.

Daily: Chesire’s New Day

Nhiệm vụ hằng ngày để nhận EXP, có thể làm lại sau 24 giờ.

Daily: Part Time Job

Nhiệm vụ hằng ngày, mang thức ăn cho các động vật của Trại Tân thế giới. Nhiệm vụ có thể làm lại sau 5 tiếng.

Laphine Craftsman

Nhiệm vụ hằng ngày để nhận EXP và Splendide Coin. Có thể làm lại sau 24 giờ.

Bradium Collection

Nhiệm vụ hằng ngày nhận EXP và Manuk Coin. Có thể làm lại sau 24 giờ.

Tribe Investigation

Nhiệm vụ hằng ngày nhận Manuk Coin của chuỗi nhiệm vụ episode 13.1 và 13.2 có thể làm lại sau 24 giờ.

Collecting Draco Eggs

Nhiệm vụ hằng ngày của chuỗi nhiệm vụ của episode 13.1 và 13.2 để lấy Splendide Coin và Manuk Coin. Nhiệm vụ có thể làm lại sau 24 giờ.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.