Hợp tác chống quái

Nhiệm vụ hằng ngày. Giúp giao vật phẩm tiếp tế cho các hiệp sĩ đang đi viễn chinh.

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

40

Phần thưởng

BASE

20,000

JOB

16,000

 • Bước 1

  Nhận nhiệm vụ ở bảng (prontera 62/339).

  Sau khi đã nhận nhiệm vụ, nói chuyện lại với Knight Guild Officer (prontera 62/339), cô ấy sẽ đưa bạn một cái hộp và nói bạn hãy đi giao nó cho người của hội hiệp sĩ ở Hang Orc.

 • Bước 2:

  Đến hang Orc (sử dụng dịch vụ dịch chuyển Kafra ở Geffen).

  Giao cái hộp cho Knight Guard (gef_fild10 78/339).

 • Bước 3:

  Giao tiếp hàng cho Crusade Deputy Commande (gef_fild11 128/350).

  • “Chuyển phát hàng viện trợ.”

  Nhiệm vụ có thể làm lại vào ngày hôm sau.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.