Daily: Part Time Job

Nhiệm vụ hằng ngày, mang thức ăn cho các động vật của Trại Tân thế giới. Nhiệm vụ có thể làm lại sau 5 tiếng.

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

70

Đã làm

Onward to the New World

Phần thưởng

EXP

tùy

 • Sau khi thấy thông báo ủy thác chữ màu xanh lá của Breeder Taab (mid_camp 143/306), tại Tân Thế Giới

  Tới nói chuyện với anh ta, bạn sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong 5 nhiệm vụ dưới đây:

 • Nhiệm vụ đầu tiên

  Mang thức ăn tới cho Tatacho.

  Thưởng:

  • 8,000 BASE EXP
  • 3,000 JOB EXP
 • Nhiệm vụ thứ 2

  Mang thức ăn tới cho Cornus.

  Thưởng:

  • 9,000 BASE EXP
  • 4,000 JOB EXP
 • Nhiệm vụ thứ 3

  Mang thức ăn tới cho Hillthrions.

  Thưởng:

  • 8,000 BASE EXP
  • 3,000 JOB EXP
 • Nhiệm vụ thứ 4

  Mang thêm thức ăn tới cho Hillthrions.

  Thưởng:

  • 8,000 BASE EXP
  • 3,000 JOB EXP
 • Nhiệm vụ thứ 5

  Mang vật dụng cá nhân cho động vật.

  Thưởng:

  • 8,000 BASE EXP
  • 3,000 JOB EXP
 • Nhiệm vụ có thể làm lại sau 5 tiếng.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.