Malangdo Daily: Clean the Ship

Nhiệm vụ hằng ngày giúp mèo dọn dẹp bánh quy, hoàn thành sẽ nhận thưởng EXP, Cat Ship Biscuit và Malang SP Can.

Yêu cầu của nhiệm vụ

Đã làm

Clean the Ship

Phần thưởng

BASE

30,000

JOB

40,000

x9

Cat’s Ship Biscuit Cat’s Ship Biscuit

x10

Malang Sp Can Malang Sp Can

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.