Light & Darkness

Lời đồn xưa về 2 con người đã cùng nhau xây dựng Eclage của hiện tại. Hoàn thành nhiệm vụ để nhận EXP và chiếc vòng.

Yêu cầu của nhiệm vụ

Phần thưởng

BASE

700,000

JOB

460,000

x1

Ettlang Keepsake Ettlang Keepsake

 • Bước 1:

  Tại Eclage, nói chuyện với Eclage Guard (ecl_in02 99/32) trong tòa nhà lớn (eclage 297/307).

  Bạn sẽ được dịch chuyển vào tù.

 • Bước 2:

  Nói chuyện với Prison Guard.

  Nói chuyện với Clever trong tù.

  • “What crime did you commit?”

  Anh ta sẽ bắt đầu hát gây khó chịu cho bạn và cả cai ngục.

  Nói chuyện lại với Clever.

  • “Ask him what he wants to eat.”
  • “That’s no problem.”

  Anh ta sẽ cần bạn mang đến Grape Juice Herbal Tea Grape Juice Herbal Tea x1

  Grape Juice Herbal Tea Grape Juice Herbal Tea có thể làm bằng cách nấu ăn (bước 3 nhiệm vụ Cooking Quest – Lấy Cookbook Level 1).

  Đưa trà cho anh ấy và nhận thưởng:

  • 120,000 BASE EXP
  • 80,000 JOB EXP
 • Bước 3:

  Nói chuyện lại Clever với để nghe anh ta nói về các câu chuyện được đồn đại ở Eclage.

  • Chọn tất cả 4 lựa chọn.

  Nói chuyện với Prison Guard để ra khỏi nhà tù và nhận thưởng:

  • 100,000 BASE EXP
  • 60,000 JOB EXP
 • Bước 4:

  Nói chuyện với Hiel trong tòa nhà tại vị trí (eclage 153/91).

  • “Enter this place.”

  Bạn sẽ được chuyển vào bên trong nhà. Nói chuyện với Hiel

  Nói chuyện lại với anh ta.

  • “A dimensional rift in nearby regions.”
  • Sau đó chọn tất cả 3 lựa chọn.
  • “Sure, I’ll go check it out.”

  Nói chuyện lại với anh ta để ra khỏi nhà.

 • Bước 5:

  Nói chuyện với Shelby (mid_camp 173/257).

  Shelby là một con mèo khó chịu.

 • Bước 6:

  Nói chuyện với Ford (mid_camp 179/257) đứng kế bên.

  ShelbyFord sẽ đánh lộn với nhau, cần Malang Sp Can Malang Sp Can x10 để giảng hòa.

  Malang Sp Can Malang Sp Can có thể lấy từ nhiệm vụ hằng ngày ở thành phố Malangdo.

  Bạn có thể tham khảo Clean the Ship.

  Sau khi có thức ăn nói chuyện lại với Shelby.

  • “I brought it for you guys.”
  • “Yeah of course ~”

  Nhận thưởng:

  • 120,000 BASE EXP
  • 80,000 JOB EXP
 • Bước 7:

  Thu thập:

  Quay lại Eclage, nói chuyện với Hiel (eclage 153/91).

  • “I already brought it for you.”
  • “Give the materials to him.”

  Nhận thưởng:

  • 120,000 BASE EXP
  • 80,000 JOB EXP

  Sau đó nói chuyện nhiều lần cho tới khi căn nhà chuyển sang màu tối.

 • Bước 8:

  Kiểm tra Hiel’s Workshop sau đó nói chuyện lại với Hiel.

  Nhận thưởng:

  • 120,000 BASE EXP
  • 80,000 JOB EXP

  Nhấn vào chùm dây màu đỏ Supreme Elec rope để ra khỏi nhà.

 • Bước 9:

  Quay lại nhà tù (ecl_in02 99/32) nói chuyện 2 lần với Clever.

  • “I think Hiel’s experiment succeeded.”
  • Chọn dòng 1 hết.
 • Bước 10:

  Tìm tài liệu cho Clever.

  Kiểm tra Monthly Eclage ở khu vực (ecl_in01 80/80).

  • “(Faded out areas)”

  Bạn phát hiện được tài liệu bị giấu.

 • Bước 11:

  Sau khi đọc được phần tài liệu bị che, bạn quay lại nói chuyện với Clever  (ecl_in02 99/32).

  • “I had a question…”
  • “Ask about Etran and Robert.”

  Đang nói chuyện thì bị cai ngục chú ý, bạn đi ra ngoài tù và vào lại rồi thử nói chuyện lại nhiều lần với Clever.

  • “Well I got this far, I’ll hear you out.”

  Nhận thưởng:

  • 120,000 BASE EXP
  • 80,000 JOB EXP

  Clever nói bạn hãy đến gặp Hiel.

 • Bước 12:

  Nói chuyện với Hiel (eclage 153/91).

 • Bước 13:

  Tới khu vực (eclage 290/299) một hộp thoại sẽ xuất hiện.

  Kết nối giữa quá khứ và hiện tại bị yếu gần Robert bị tan biến, quay lại nói chuyện với Hiel (eclage 153/91).

  • “Would you let me see that reactor for a minute?”
  • “Don’t you want to test out your theory?”

  Nhận thưởng:

  • 120,000 BASE EXP
  • 80,000 JOB EXP
 • Bước 14:

  Tới khu vực (ecl_fild01 227/204) tại map Blooming Flower Land.

  Khi bạn tới vị trí, một hộp thoại sẽ xuất hiện.

 • Bước 15:

  Vào tầng 1 tòa tháp Bitfrost (ecl_fild01 182/85), nói chuyện với ngôi mộ ở trung tâm map.

  Rời tòa tháp bằng cửa, một hộp thoại sẽ xuất hiện.

  • “Bring a home tree leaf.”

  Nhận Ettlang Keepsake Ettlang Keepsake .

 • Bước 16:

  Nói chuyện với Hiel (eclage 153/91).

  • “Let’s try communicating with Robert.”

  Click vào Hiel’s Workshop, Robert sẽ hiện hồn.

  • “You see…”
  • “I met with Sir Etran.”

  Nói chuyện lại với Hiel, Robert sẽ hiện hồn lại nữa.

  Rồi Click vào Hiel’s Workshop.

  Nhận Golden Leaf Golden Leaf

 • Bước 17:

  Rồi quay lại ngôi mộ trong tòa tháp Bitfrost (ecl_fild01 182/85) để đưa chiếc lá cho Etran.

  Quay lại nói chuyện với Hiel (eclage 153/91).

  Vào nhà tù (ecl_in02 99/32) nói chuyện với Clever.

  Nhận thưởng:

  • 120,000 BASE EXP
  • 80,000 JOB EXP

  Nhiệm vụ tới đây là kết thúc.

 • Hiel (eclage 153/91) có thể cường hóa Ettlang Keepsake Ettlang Keepsake cho bạn với Splendide Coin Splendide Coin x10

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.