Guardian of Yggdrasil

Hoàn thành nhiệm vụ để mở Nidhoggur’s Nest Instance và nhận EXP. Nhận Splendide Coin hoặc Manuk Coin sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

70

Đã làm

Report from the New World

Đã làm

Two Tribes

Phần thưởng

BASE

1,500,000

JOB EXP

350,000

x10

Manuk Coin Manuk Coin (tùy chọn)

x10

Splendide Coin Splendide Coin (tùy chọn)

Mở

Nidhoggur’s Nest

 • Bước 1:

  Tới cổng vào Yggdrasil Dungeon tại vị trí (spl_fild01 373/110), rồi lên tầng 2 tại cổng (nyd_dun01 252/144).

  Lên tầng 2 sử dụng Strange Device tại vị trí (nyd_dun02 137/274).

  Từ đó sẽ xuất hiện những vòng tròn, hãy bước đi trên nó, nếu bạn đi khỏi nó bạn sẽ bị dịch chuyển lại tầng 1.

  Đi tiếp để nói chuyện với Yggdrasil Gatekeeper (nyd_dun02 99/199).

 • Bước 2:

  Quay về trại Tân thế giới, nói chuyện với Commander Agip (mid_campin 90/121), ở trong tòa nhà ở trung tâm trại.

  • “I found a weird portal below the mine cave.”

 • Bước 3:

  Ra ngoài nói chuyện với Historian Magnifier (mid_camp 271/299).

  Anh ta sẽ nói bạn đến gặp một người ở Prontera.

 • Bước 4:

  Tới thành phố Prontera, vào thư viện tại vị trí (prontera 120/264).

  Nói chuyện 2 lần với Assistant Naomi (prt_in 171/94).

  • “Help her just this once.”
  • Đọc cả 2 câu truyện.

 • Bước 5:

  Quay lại trại Tân thế giới, nói chuyện với Historian Magnifier (mid_camp 271/299).

  • “I read all the story.”
 • Bước 6:

  Chọn tới Splendide hoặc Manuk, để điều tra.

  Nếu bạn chọn tới Splendide:

  Tới Splendide, nói chuyện với Grumbling Soldier (splendide 198/178).

  • Chọn dòng 1.

  Vào căn nhà ở vị trí (splendide 197/191), nói chuyện với Commander Lebiordirr (spl_in01 110/60).

  • “I intend to stay. For good reason.”

  Nếu bạn chọn tới Manuk:

  Tới Manuk, vào căn nhà ở vị trí (manuk 309/142), nói chuyện với Laphine Prisoner (man_in01 291/62).

  Nói chuyện với Neat Etorr (man_in01 311/57), cũng đang ở trong căn nhà đó.

 • Bước 7:

  Quay về nói chuyện với Historian Magnifier (mid_camp 271/299).

 • Bước 8:

  Nói chuyện với Commander Agip (mid_campin 90/121).

 • Bước 9:

  Bạn được chọn 1 trong 2 bộ lạc sau:

  Laphine:

  Sapha:

 • Bước 10:

  Từ bước này bạn có thể vào Nidhoggur’s Nest Instance.

  Quay lại Yggdrasil Gatekeeper (nyd_dun02 99/199) để vào.

  Để vào bạn cần tạo party có 2 người trở lên.

  Khi bạn đã hoàn thành Nidhoggur’s Nest Instance, nói chuyện với Yggdrasiliad trong căn phòng cuối cùng.

 • Bước 11:

  Chọn  Splendide hoặc Manuk để tới nhận thưởng.

  Splendide

  Nói chuyện với Commander Lebiordirr (spl_in01 110/60), rồi tới Aide Arioss (spl_in01 104/56) để nhận thưởng:

  Manuk

  Nói chuyện với Etol, sau đó nói chuyện với Laphine Prisoner (man_in01 291/62) để nhận thưởng:

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.