Cách mới để vào các hang động nhiệm vụ dễ dàng hơn

Thay vì hoàn thành nhiệm để vào một hầm ngục nào đó như mọi khi, thì bây giờ bạn đã có thể vào nhanh một số hầm ngục bằng những NPC sau. Mỗi hầm ngục sẽ có những NPC khác nhau để giúp bạn vào nhanh chỉ với một vài yêu cầu rất ngắn (bạn có thể không cần phải hoàn thành chúng).

Kiel Hyre Dungeon

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

99

Phần thưởng

Vào

Kiel Hyre Dungeon

 • Bước 1:

  Nói chuyện với Rigel (yuno_fild08 86/195) để vào được tầng 1 của Kiel Hyre Dungeon.

 • Bước 2:

  Nói chuyện 2 lần với Thành viên Eden Kursa (kh_dun01 35/196) để vào tầng 2 của Kiel Hyre Dungeon.

  Anh ta cần bạn tiêu diệt Aliot x3 và thu thập Burnt Part Burnt Part x1 rớt từ Aliot.

  Sau khi hoàn thành xong, từ nay về sau bạn có thể xuống tầng 2 bằng cách nói chuyện với ông ấy.

Rachel Sanctuary

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

99

Phần thưởng

Vào

Rachel Sanctuary

 • Tại Rachel, nói chuyện với Eridanus (ra_temple 168/169) là bạn có thể vào Rachel Sanctuary.

  Ông ta sẽ nhờ bạn tiêu diệt Isilla x3, Vanberk x3, Hodremlin x3

Biolabs

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

99

Phần thưởng

Vào

Biolabs

 • Sang khu ổ chuột của thành phố Lighthalzen bằng cách nói chuyện nhiều lần với Guard (lighthalzen 265/200).

  Sau đó nói chuyện với Ayla Villager (lighthalzen 310/306) để vào Biolabs.

Nameless Island

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

99

Phần thưởng

Vào

Nameless Island

 • Tới thành phố Veins, nói chuyện với Acher (ve_fild07 109/145) để đi Hòn đảo vô danh (Nameless Island).

Dimensional Gap

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

100

Phần thưởng

Vào

Dimensional Gap

 • Bạn cần làm nhiệm vụ Access to the New World trước (rất nhanh).

  Vào căn phòng sau cánh cửa màu xanh của hội Eden.

  Nói chuyện với Mumu (moc_para01 35/78) rồi nói chuyện với cái máy kế bên, bạn sẽ vào được Dimensional Gap.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.