Nurse in Port Malaya

Điều tra bí mật của bệnh viện bị bỏ hoan của thành phố của Malaya.

Hoàn thành nhiệm vụ để vào được tầng 2 của bệnh viện Malaya và vào được Bangungot Instance. Bạn có thể gặp những quái vật sau: Manananggal, Tiyanak và Wakwak.

Yêu cầu của nhiệm vụ

Phần thưởng

BASE

1,000,000

x3

Ancient Grudge Ancient Grudge

x5

Lesser Agimat Lesser Agimat

x1

Old Purple Box Old Purple Box

 • Bước 1:

  Nói chuyển với Nurse Las (malaya 55/72), đang đứng trước bệnh viện bị bỏ hoang.

  • Chọn dòng 1 hết.

  Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô ấy nhưng bệnh viện lại không mở cửa và chân bị đau nên cô ấy sẽ cần bạn mang đến  Rotten Bandage Rotten Bandage x2

 • Bước 2:

  Nói chuyện lại với Nurse Las (malaya 55/72).

  Rồi click vào cửa bệnh viện.

  Bạn và cô ấy cố gắng đẩy mạnh cửa nhưng không thành.

  Nói chuyện lại với Nurse Las (malaya 55/72), cô ấy nói bạn hãy hỏi người dân sống ở đây.

 • Bước 3:

  Nói chuyện với Village Woman (malaya 65/78), đang đứng gần đó.

  • Chọn dòng 1 hết.

  Cô ấy nói thật kì lạ khi cần một y tá mới dành cho một bệnh viện đã bị bỏ hoang.

 • Bước 4:

  Quay lại nói chuyện với Nurse Las (malaya 55/72).

  Cô ấy nói bạn hãy đi nói chuyện thêm với những người dân khác trong làng.

 • Bước 5:

  Nói chuyện với Village Man (malaya 61/36).

  • Chọn dòng 1 hết.

  Ông ấy nói đúng là có gọi ý tá mới đến nhưng không phải ở bệnh viện này mà bác sĩ gọi cô ấy đang làm việc ở nhà trọ, ông ấy nói bạn hãy đưa Nurse Las đến gặp bác sĩ.

 • Bước 6:

  Quay lại nói chuyện với Nurse Las (malaya 55/72).

  Cô ấy nói chân đau nên nói bạn hãy đi gặp bác sĩ dùm cô ấy.

 • Bước 7:

  Nói chuyện với Dr. Boon (malaya 210/200).

  • “No.”

  Ông ấy đưa bạn chìa khóa vào bệnh viện.

 • Bước 8:

  Quay lại nói chuyện với Nurse Las (malaya 55/72). và truyền lại lời nhắn của Dr. Boon.

 • Bước 9:

  Click vào cửa bệnh viện,

  Khi bạn đã mở khóa nhưng có vẻ cửa vẫn không chịu mở.

  Nói chuyện lại với Nurse Las (malaya 55/72).

  Bạn nghe một giọng nói kì lạ phát ra từ bụi cây gần đó.

 • Bước 10:

  Điều tra Bushes (malaya 55/66).

  • Chọn hết từng lựa chọn.

  Có một người đàn bà từng gắm những cái cột xung quanh bệnh viện, con gái bà ta từng điều trị ở bệnh viện nhưng chưa bao giờ ra.

 • Bước 11:

  Gỡ những cái cọc Suspicious Wooden Stick xung quanh bệnh viện cho tới khi nào bạn nhận được Lesser Agimat Lesser Agimat .

 • Bước 12:

  Quay lại nói chuyện với Nurse Las (malaya 55/72).

  Cô ấy nói bạn đến nói chuyện với người đã gắm những cái cột này.

 • Bước 13:

  Nói chuyện với Bent Old Lady (malaya 114/183).

  • Chọn dòng 1.

  Bệnh viện đó đang bị ám, những người cố gắng sửa chửa nó đều không thành và đều gặp tai nạn.

  Bà ấy nổi nóng vì bạn rút những cái cột dùng để trấn áp quỷ dữ của bệnh viện.

 • Bước 14:

  Vội vã quay lại nói chuyện với Nurse Las (malaya 55/72).

  Cô ấy nói đã vô tình mở cửa vào bệnh viện. Bạn sẽ được dịch chuyển vào bệnh viện.

 • Bước 15:

  Bên trong bệnh viện, nói chuyện với Nurse Las. Cô ấy cần bạn kiểm tra đường vào tầng 2.

  • “Quit.”

  Gần cổng vào tầng 2 click vào Suspicious Wooden Stick (ma_dun01 151/22).

  Rồi nói chuyện với Nurse Maenne, đang đứng gần đó.

 • Bước 16:

  Ra ngoài bệnh viện, kể lại với với Nurse Las (malaya 55/72).

 • Bước 17:

  Nói chuyện với Bent Old Lady (malaya 114/183).

 • Bước 18:

  Nói chuyện với Shaman (malaya 274/367). Người đã tạo ra những cây cột.

 • Bước 19:

  Quay lại bệnh viện, nói chuyện với Nurse Las (malaya 55/72).

 • Bước 20:

  Vào bệnh viện, click vào Suspicious Wooden Stick (ma_dun01 151/22).

  Bạn sẽ được dịch chuyển ra ngoài bệnh viện.

  Lúc này bạn đã phát hiện ra bạn đã bị Nurse Las lừa và cô ta chính là hóa thân của Bangungot.

 • Bước 21:

  Nói chuyện với Nurse Maenne đang đứng gần cửa.

  Nhận thưởng

 • Bây giờ bạn có thể vào Bangungot’s Instance.

  Nói chuyện với Nurse Maenne ở tầng 2 để vào.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.