Thông tin nhiệm vụ

Cấp độ

100

Phần thưởng

x5 Rockridge Coin Rockridge Coin

Spotty and Her Ring (Spotty và chiếc nhẫn của cô chủ)

Ông McPhy nuôi con chó có tên Spotty, chú chó rất thích gặm lấy món đồ vật nào đó và đem đi chơi dạo quanh wasteland. Người vợ McPhy có vẻ không thích chú chó lắm. Một hôm nọ, Spotty đã gặm lấy chiếc nhẫn của người vợ và đem ra ngoài wasteland.

Ông McPhy bị người vợ dọa rằng nếu không tìm được chiếc nhẫn đó thì khỏi về nhà ăn cơm luôn!

Bạn hãy giúp cô ấy tìm lại chiếc nhẫn nhé.

Cảm ơn bạnKun ở server Laniakea RO đã đóng góp bài viết này.

 • Bước 1:

  Bắt đầu nhiệm vụ tại harboro1 347/65. Nói chuyện với Mrs. McPhy để bắt đầu nhiệm vụ.

  Mr. McPhy

 • Bước 2:

  Tiếp tục gặp Mr. McPhy ở phía Đông rockrdg1 36/250

  Mr. McPhy 2

  Anh ta sẽ chỉ bạn những nơi mà Spotty có thể đã để chiếc nhẫn ở đó.

 • Bước 3:

  Có khá nhiều hố ở khu vực này. Bạn sẽ tìm thấy chiếc nhẫn ở rockrdg1 43/145

  Spotty and Her Ring

 • Bước 4:

  Gặp lại Mrs. McPhy ở bước 1 và bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

  Phần thưởng của bạn là: x5 Rockridge Coin Rockridge Coin .

 • Sau nhiệm vụ này bạn sẽ mở khóa được 2 nhiệm vụ hằng ngày khác:

  • Spotty in the Dreamland (Spotty ở Dreamland)
  • Avenging Spotty (Báo thù cho Spotty)
Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.