Thông tin nhiệm vụ

Cấp độ

100

Đã làm

Fistful of Zeny

Phần thưởng

BASE

25,000 EXP

JOB

20,000 EXP

x5 Rockridge Coin Rockridge Coin

Collecting Ore Fragments

Collecting Ore Fragments là nhiệm vụ hằng ngày của thị trấn Rock Ridge, sau khi hoàn thành các bạn sẽ nhận được x5 Rockridge Coin Rockridge Coin và thời gian cooldown là 4:00 sáng ngày tiếp theo.

Bộ lạc Cacti cần sự giúp đỡ! Từ lúc doanh nghiệp Pink Rose bắt đầu nắm giữ việc sản xuất quặng từ khu mỏ, bộ lạc Cacti đang trải qua khoảng thời gian khó khăn trong việc khai thác quặng cho chính họ, đến cả băng Buffalo Bandits, những tên cướp từng khuấy đảo khu mỏ, cũng không làm được trò trống gì. Bộ lạc Cacti cần bạn tiêu diệt quái vật ở các vùng Rock Ridge hoang sơ và thu thập giúp họ các mảnh Purple Ore Fragment Purple Ore Fragment .

 • Bước 1:

  Đến vị trí rockrdg1 264/90 và nói chuyện với Crouched Horse. Anh ta sẽ nhờ bạn tìm 10 mảnh Purple Ore Fragment.

  step-1-talk-to-c-horse

 • Bước 2:

  Các bạn tiêu diệt các con Buffalo xung quanh,  Purple Ore Fragment Purple Ore Fragment sẽ tự động xuất hiện trong hành trang (thật vi diệu :D).

 • Bước 3:

  Quay lại nói chuyện với Crouched Horse sau khi thu thập đủ 10 mảnh. Bạn sẽ được nhận x5 Rockridge Coin Rockridge Coin cùng với Base EXP và Job EXP. Nhiệm vụ kết thúc tại đây.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.