Thông tin nhiệm vụ

Cấp độ

100+

Đã làm

Fistful of Zeny

Phần thưởng

BASE

25,000 EXP

JOB

20,000 EXP

x10 Rock Ridge Coin Rock Ridge Coin

Pipe Cleaning

Pipe Cleaning là nhiệm vụ hằng ngày của thị trấn Rock Ridge, sau khi hoàn thành các bạn sẽ nhận được Rockridge Coin Rockridge Coin và thời gian cooldown là 4:00 sáng ngày tiếp theo.

Thị trấn Rock Ridge có một hệ thống đường nước ngầm thông ra biển, nhưng các sinh vật bám vào các đường ống là nguyên nhân chính làm cho hệ thống gặp vấn đề, hãy giúp đỡ họ.

 • Bước 1:

  Gặp Donovan ở vị trí harboro1 138/157 để nhận nhiệm vụ, chọn “Sure” và anh ta sẽ bảo bạn đi gặp Quiet Joe.

  step-1-meet-donovan

 • Bước 2:

  Joe đứng tại harboro1 324/124, anh ta là một người kiệm lời, hãy nói chuyện với anh ta để được đi xuống khu vực cần đến.

  step-2-meet-joe

 • Bước 3:

  Bạn sẽ tiêu diệt 20 Sea Anemone. Chúng xuất hiện tập trung ở hướng 11 giờ, các bạn đi hết bản đồ về phía tay trái rồi đi lên là có thể thấy. Sau đó hãy tìm Underground Passage ở vị trí harboro2 330/187 để đi lên lại thị trấn.

  step-3-eleminate-sea-anemone step-3-exit-way

 • Bước 4: Gặp Donovan và nói chuyện để trả nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được x10 Rockridge Coin Rockridge Coin cùng với Base EXP và Job EXP.

  Nhiệm vụ kết thúc.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.