Thông tin nhiệm vụ

Cấp độ

140

Đã làm

Fistful of Zeny

Phần thưởng

BASE

10,1600 EXP

JOB

94,320 EXP

x15 Rockridge Coin Rockridge Coin

Gas! Gas!

Gas! Gas! là nhiệm vụ hằng ngày của thị trấn Rock Ridge, sau khi hoàn thành các bạn sẽ nhận được x15 Rockridge Coin Rockridge Coin và thời gian cooldown là 4:00 sáng ngày tiếp theo.

Ngay cả băng cướp Buffalo Bandits hùng mạnh cũng cần sự hỗ trợ của các nhà thám hiểm. Khu vực của chúng vương vãi đầy Gasters – những quái vật hình thù như đám khí gas – lơ lửng lung tung trong khu mỏ.

 • Bước 1:

  Đến vị trí rockrdg2 297/328 và nói chuyện với thành viên băng cướp tên là Frail Ghast.

  step-1-meet-frail

 • Bước 2:

  Sau khi nhận lời tiêu diệt 20 quái vật Gaster, các bạn hướng thẳng lên phía Bắc chỗ đường ray xe lửa để vào khu mỏ của băng cướp. Vào trong rồi các bạn hãy xử lý đám Gaster nhé.

  Chú ý: quái trong khu mỏ khá trâu và gây damage cao đấy nhé.

 • Bước 3:

  Sau khi hoàn thành, quay lại Frail Ghast để trả nhiệm vụ. Bạn sẽ được nhận x15 Rockridge Coin Rockridge Coin cùng với Base EXP và Job EXP.

  Nhiệm vụ kết thúc tại đây.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.