Instance: OS Mission

Bạn có thể làm OS Mission Instance hàng ngày để thu thập Cor CoreUnknown Part. Đây là các nguyên liệu cần thiết để trao đổi trang bị 17.1 như vũ khí OS và trang bị Illusion. Trong Instance này, bạn sẽ chạm trán với Miguel, một người hổ rất mạnh.

Yêu cầu của nhiệm vụ

Đã làm

OS Mission

Phần thưởng

x1

Cor Core Cor Core

x5

Unknown Part Unknown Part

BASE

400,000 EXP

JOB

400,000 EXP

 • Bước 1

  Tạo tổ đội và nói chuyện với Operation Officer đứng tại lối vào khu Core, vị trí sp_cor 160/55 để khởi tạo Instance. Sau khi đã sẵn sàng, nói chuyện lại với anh ta lần nữa để bước vào bên trong.

  operation-officer

 • Bước 2

  Khi vào bên trong, hãy tiến sang phía bên trái bản đồ và tiêu diệt toàn bộ quái vật xuất hiện. Có tất cả 5 trạm cần chiếm lại quyền kiểm soát.

 • Bước 3

  Tiếp tục tiến lên khu vực trung tâm bản đồ.

 • Bước 4

  Tiêu diệt MVP! Miguel vừa xuất hiện. Hãy cẩn thận các vòng lửa bay xung quanh Miguel.

 • Bước 5

  Nói chuyện với Operation Officer đứng ở khu vực quan sát để thoát khỏi Instance. Bạn nhận được phần thưởng gồm x1 Cor Core Cor Core  và x5 Unknown Part Unknown Part cùng 400,000 BASE EXP và 400,000 JOB EXP.

  operation-officer-end-os-mission2

  Instance kết thúc tại đây, bạn có thể làm lại vào ngày hôm sau.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.