Mục lục

Illusion – Nhiệm vụ phụ

Có 2 nhiệm vụ phụ ở phiên bản Illusion gồm Đi tìm Patrick OS Mission. Bạn cần làm các nhiệm vụ trong bài Illusion – Nhiệm vụ chính trước khi được phép nhận chúng. Hoàn thành các nhiệm vụ này bạn sẽ mở được thêm nhiệm vụ hàng ngày và Instance.

Đi tìm Patrick

Yêu cầu của nhiệm vụ

Phần thưởng

x20

Cor Core Cor Core

BASE

300,000 EXP

JOB

300,000 EXP

--

Mở được nhiệm vụ:

+

Tìm kiếm Identification Bracelet

 • Bước 1

  Nói chuyện với Kaya đứng bên trong khu vực Core, vị trí sp_cor 136/146.

  kaya-finding-patrick

 • Bước 2

  Nói chuyện với Worker gần đó, vị trí sp_cor 132/144.

 • Bước 3

  Nói chuyện với Researcher đứng ở nông trại, vị trí sp_cor 224/77.

 • Bước 4

  Nói chuyện với Worker ở nơi giặt ủi, vị trí sp_cor 151/180. Bạn nhận ra đây chính là Marcus Holzman.

 • Bước 5

  Nói chuyện với Worker khác ở khu xử lý rác thải, vị trí sp_cor 70/263.

 • Bước 6

  Đi đến Rudus và kiểm tra Suspicious Evidence ở vị trí sp_rudus 227/351.

  suspicious-evidence

 • Bước 7

  Nói chuyện với Discarded Person đứng tại sp_rudus 15/280. Bạn nhận được phần thưởng là 300,000 BASE EXP và 300,000 JOB EXP.

 • Bước 8

  Kiểm tra Suspicious Evidence ở các vị trí sau:

  • Vị trí sp_rudus 236/46.
  • Vị trí sp_rudus 55/137.
  • Vị trí sp_rudus 332/235.
  • Vị trí sp_rudus 364/134.
  • Vị trí sp_rudus 221/165.

  Bạn sẽ tìm thấy được sợi dây Identification Bracelet của Patrick Kaufman.

 • Bước 9

  Quay lại báo cho Kaya, bạn nhận được phần thưởng gồm x20 Cor Core Cor Core cùng 600,000 BASE EXP và 600,000 JOB EXP.

  Bạn vừa mở được nhiệm vụ hàng ngày Trả Identification Bracelet về đúng nơi.

OS Mission

Yêu cầu của nhiệm vụ

Cấp độ

110+

Đã làm

Bức ảnh kỉ niệm

Phần thưởng

x1

Broken Weapon Broken Weapon

x5

Cor Core Cor Core

BASE

1,200,000 EXP

JOB

1,200,000 EXP

--

Mở được nhiệm vụ:

+

Instance: OS Mission

 • Bước 1

  Nói chuyện với Est đứng tại lối vào khu Core, vị trí sp_cor 163/56.

 • Bước 2

  Tạo tổ đội sau đó nói chuyện với Est để khởi tạo lối vào Instance. Sau khi tất cả đã sẵn sàng hãy bước vào Instance.

 • Bước 3

  Sẽ có một đoạn cutscene khi vừa bước vào, cả đội đang bàn kế hoạch tác chiến.

 • Bước 4

  Bạn được yêu cầu báo cáo tình trạng cho thiết bị, đèn sẽ báo màu xanh khi khai báo. Hãy khai báo 2 lần, bạn có thể chọn lựa chọn nào cũng được, sau đó tiêu diệt các quái vật xuất hiện.

 • Bước 5

  Đi theo dấu chỉ đường để đến chiếc máy thứ 2, click vào máy để tìm vị trí tiếp theo.

 • Bước 6

  Chạm vào các điểm checkpoint để xuất hiện dấu chỉ đường, tiếp tục tiêu diệt toàn bộ quái vật xuất hiện.

 • Bước 7

  Lặp lại tương tự Bước 6.

 • Bước 8

  Tiêu diệt MvP Miguel ở khu vực bên phải. Sau khi tiêu diệt, bạn biết được đây là chú của Est.

 • Bước 9

  Nói chuyện với Est, bạn nhận được phần thưởng gồm x1 Broken Weapon Broken Weapon và x5 Cor Core Cor Core cùng 1,200,000 BASE EXP và 1,200,000 JOB EXP.

  Bạn vừa mở được OS Mission Instance.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.