Instance: Cor Mission

Bạn có thể làm Cor Mission Instance hàng ngày để thu thập Cor CoreUnknown Part. Đây là các nguyên liệu cần thiết để trao đổi trang bị 17.1 như vũ khí OS và trang bị Illusion. Trong Instance này bạn sẽ chiến đấu với người máy EL-A17T, đây là sản phẩm của Elyumina và rất trâu bò.

Yêu cầu của nhiệm vụ

Phần thưởng

x1

Cor Core Cor Core

x5

Unknown Part Unknown Part

 • Bước 1

  Tạo tổ đội và nói chuyện với Rebellion đứng tại khu vực Core, vị trí sp_cor 113/130 để khởi tạo Instance. Sau khi sẵn sàng, nói chuyện với Rebellion lần nữa để vào Instance.

  rebellion-cor-mission-daily

 • Bước 2

  Nói chuyện với Elena Bolkova.

 • Bước 3

  Kiểm tra 4 hộp Box được đánh dấu trên minimap. Tiêu diệt toàn bộ quái vật xuất hiện từ cả 4 hộp.

 • Bước 4

  Đến trại lính và nói chuyện với Elyumima, vị trí được đánh dấu trên minimap. Chọn “Go in” sau đó sang khu vực bên trái qua cổng dịch chuyển.

 • Bước 5

  Hạ gục cỗ máy MVP! EL-A17T .

 • Bước 6

  Nói chuyện với Elena Bolkova, bạn nhận được phần thưởng gồm x1 Cor Core Cor Core và x5 Unknown Part Unknown Part cùng 300,000 BASE EXP và 300,000 JOB EXP.

  Instance kết thúc tại đây, bạn có thể làm lại vào ngày hôm sau.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.