Reset chỉ số và kỹ năng – Job 1 (Miễn phí)

Những nhân vật ở nghề 1 và Base Level dưới 41 có thể reset điểm chỉ số và kỹ năng miễn phí. Gặp NPC Hypnotist ở 2 thành phồ Prontera và Izlude để reset điểm.

 • Khi Base Level của bạn dưới 41 và đang ở nghề 1 thì tẩy điểm chỉ số và kỹ năng sẽ hoàn toàn miễn phí. (Nghề Võ sĩ, Thiện xạ và Nhẫn giả thì Base Level dưới 50)

  Bạn có thể gặp NPC Hypnotist ở 2 thành phố IzludeProntera.

  Để được tẩy điểm thì bạn phải cất hết đồ đạt trong hành trang vào rương Kafra và gỡ trang bị để cân nặng trở về 0.

 • Khi Base Level của bạn đã vượt qua 41 và không còn là nghề 1, bạn sẽ cần mua Status Reset Coupon Status Reset Coupon để reset chỉ số.

  Hãy thử nghiệm và nghiên cứu thật nhiều về chỉ số và kỹ năng của nghề khi còn ở nghề 1 nhé :face_with_monocle:

  Bạn có thể tìm hiểu thêm về các thông số ở mục Bảng Chỉ Số [Alt + A] trong bài viết Hướng dẫn Ragnarok Online.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.