Kafra Shop – Tập gym, Tinh luyện, Kiểu tóc, Đục lỗ

Kafra Shop là một khu vực đặc biệt để bạn có thể sử dụng các dịch vụ như:

 • Tập gym, nâng cao độ mang vác
 • Tinh luyện các trang bị
 • Thay đổi thời trang
 • Hợp nhất vật phẩm
 • Tẩy điểm kỹ năng
 • Đục lỗ một số trang bị

Cách vào Kafra Shop

Saint Gravity - Tập gym nâng cao độ mang vác

 • Bạn cần mua Gym Pass Gym Pass ở cashshop trước khi học gym từ NPC này.

  Saint Gravity - Tập gym nâng cao độ mang vác

  Gặp Saint Gravity ở itemmall 16/78 để bắt đầy học. Mỗi lần học bạn sẽ nâng cao khả năng mang vác lên 200, có thể kiểm tra ở bảng kỹ năng tab ‘Khác’. Học tối đã 10 lần thôi nhé, chứ nếu không có giới hạn thì khiêng được cả búa Thor luôn ấy…

  Chú ý: Sau khi bạn tái sinh, ký ức tập gym của bạn biến mất, lúc này bạn chỉ cần quay lại Saint Gravity để nhận lại miễn phí nhé.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.