Thông tin nhiệm vụ

Cấp độ

70+

Đã làm

Access to the New World

Phần thưởng

BASE

??? EXP

Finding a Fairy

Nhiệm vụ này khá dễ dàng, chỉ cần đi nói chuyện với 3 NPC và bạn sẽ nhận được kha khá EXP để lên cấp vù vù. Để có thể qua được bản đồ này, bạn phải làm nhiệm vụ Access to the New World trước nhé.

 • Bước 1: Đến Splendide Field 2 (spl_fild02) tìm Small Fairy (spl_fild02 34/223). Bạn sẽ không hiểu thứ ngôn ngữ của Tiên.

  finding-a-fairy-1

 • Bước 2: Bạn quay về báo cáo tình hình cho Camp Guard Captain (mid_camp 212/237) và bạn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm Base EXP.

  finding-a-fairy-2

 • Bước 3: Bạn đi đến Manuk Field 3 (man_fild03) tìm và nói chuyện với Tree Giant (man_fild03 236/105). Bạn cũng không hiểu được thứ ngôn ngữ lạ đó.

  finding-a-fairy-3

 • Bước 4: Bạn quay về báo cáo tình hình cho Camp Guard Captain (giống bước 2) và bạn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm Base EXP.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.