Report from the New World

Nhiệm vụ trong chuỗi nhiệm vụ của Episode 13.1, đi làm shipper không lương cho người ở Tân thế giới, chỉ nhận EXP và không nhận tiền.

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

70

Đã làm

Tripatriate Unions Feud

Đã làm

Pursuing Rayan Moore

Đã làm

New Surroundings

Phần thưởng

BASE

300,000

x3

First Aid Kit First Aid Kit

 • Bước 1:

  Vào căn nhà ở trung tâm trại Tân thế giới (mid_camp 215/248), nói chuyện với Hibba Agip (mid_campin 89/121).

 • Bước 2:

  Nói chuyện với Staff Officer Abidail (mid_campin 94/117), chấp nhận yêu cầu của anh ấy.

 • Bước 3:

  Nói chuyện lại với Hibba Agip (mid_campin 89/121).

 • Bước 4:

  Ra ngoài nói chuyện với Expedition Messenger (mid_camp 206/286).

  Đột nhiên có ai đó xuất hiện và đánh cắp bảng báo cáo. Bạn cố gắng giật lại nó nhưng đã bị mất một vài trang.

  • “Protect the report.”

 • Bước 5:

  Báo cáo lại với Hibba Agip (mid_campin 89/121), anh ta nói bạn hãy đi tìm những trang báo cáo bị mất.

 • Bước 6:

  Nói chuyện với Staff Officer Abidail (mid_campin 94/117) anh ta sẽ nói bạn làm sao mang lại cho anh ta 10 trang của báo cáo.

 • Bước 7:

  Đi tìm những trang báo cáo Part of a Report Part of a Report bị đánh cắp.

  Nói chuyện với những Expedition Scout mà bạn thấy ở ngoài cánh đồng, những người này sẽ giúp bạn tìm lại những trang báo cáo đã bị đánh cắp. Bạn có thể tìm thấy họ ở các vị trí.

  Quay lại nói chuyện với những Expedition Scout mỗi 15p – 30p để xem họ ta có tìm thấy trang nào nữa không.

  Bảng báo cáo có thể ngẫu nhiên rớt từ quái vật ở những khu vực gần các Expedition Scout:

  Những trang báo cáo có thể trao đổi, bạn có thể mua từ người khác hoặc nếu bạn thuộc nghề không thể đánh nhau bạn có thể nhờ người chơi khác đánh quái vật dùm.

 • Bước 8:

  Sau khi đã có đủ 10 trang của bảng báo cáo, quay lại nói chuyện với Nói chuyện với Staff Officer Abidail (mid_campin 94/117).

  • “Submit found pages.”

  Anh ta sẽ cố gắng sắp xếp lại các trang để hoàn chỉnh một bộ báo cáo (có thể thất bại).

  Nhưng cần tới tận 4 bộ báo cáo lận, nên bạn hãy tiếp tục đi tìm thêm các trang báo cáo cho tới khi nào đủ cả 4 bộ.

  Những lần sau khi đưa các Part of a Report Part of a Report cho Staff Officer Abidail, bạn không nên có trên 10 trang báo cáo trong người, vì có thể anh ta sẽ gom hết 1 lượt và làm hỏng tất cả. Hãy cất bớt vào rương hoặc xe đẩy.

 • Bước 9:

  Khi đã có đủ 4 bộ báo cáo, nói chuyện lại với Staff Officer Abidail (mid_campin 94/117).

  • “Check the report’s resoration status.”

  Bạn sẽ nhận Expedition Report Expedition Report x1

 • Bước 10:

  Nói chuyện với Hibba Agip (mid_campin 89/121), anh ta sẽ làm cho bạn thêm 2 bản copy của báo cáo và nhờ bạn đem giao nó cho 3 người.

  Nhận Expedition Report Expedition Report x3

  Để tránh bug quest, Đừng có nói chuyện lại với ông ta!

 • Bước 11:

  Giao 1 bản báo cáo cho Laur (prt_cas 107/265) ở thành phố Prontera.

  Và 1 bản cho Nuria (ra_temple 122/174) ở thành phố Rachel

  Bản cuối cùng cho Gerhart (lhz_in01 110/174) ở thị trấn Lighthalzen.

 • Bước 12:

  Khi đã giao tất cả 3 bản báo cáo, quay lại nói chuyện với Hibba Agip (mid_campin 89/121) để nhận thưởng.

  Nhiệm vụ kết thúc!

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.