Thông tin nhiệm vụ

Phần thưởng

BASE

80,000 EXP

JOB

3,000 EXP

x1 Rune Strawberry Cake Rune Strawberry Cake
x1 Schwartzwald Pine Jubilee Schwartzwald Pine Jubilee
x1 Arunafeltz Desert Sandwich Arunafeltz Desert Sandwich
x1 First Aid Kit First Aid Kit
Mở khóa

Mở khóa nhiệm vụ đổi bánh tại trại

Tripatriate Unions Feud

Dạo gần đây, Trưởng Ban nghiên cứu đã nhận được rất nhiều lời phàn nàn từ những thành viên trong đội, đặc biệt là xung đột liên tục giữa những người phụ trách mảng tài liệu. Điều này đã làm ông ta cảm thấy rất là mệt mỏi và không biết phải giải quyết thế nào. Bạn hãy giúp ông ấy giải quyết nhé!

Cảm ơn bạnSezz ở server Laniakea RO đã đóng góp bài viết này.

 • Bước 1:

  Nói chuyện với Research Official tại mid_campin 376/120 và biết được rằng các nhà nghiên cứu ở trại đang phàn nàn rất nhiều về công việc, nên nhờ đi mời họ tham gia một buổi họp.

  Tripatriate-Unions-Feud-Step-1

  Ông ta nhờ bạn đi tìm Ryosen đang ở bên ngoài tại vị trí mid_camp 165/245.

 • Bước 2:

  Gặp Ryosen ở vị trí mid_camp 165/245.

  • “Alright.”

  Tripatriate-Unions-Feud-Step-2

  Anh ta sẽ nhờ bạn đưa hai thư mời còn lại cho hai nhà nghiên cứu là HueHansenne.

  Meeting Invitation Meeting Invitation
 • Bước 3:

  Nói chuyện với 2 người nay nhiều lần để chắc là họ kí vào giấy và đưa lại cho bạn.

  Tìm Hue tại vị trí mid_camp 247/255, đưa thư mời và nhờ anh ta kí vào.

  • “I came to show you this.”
  • “Please sign the invitation.”

  Tripatriate-Unions-Feud-Step-3

  Tìm Hansenne tại vị trí mid_camp 222/218, đưa thư mời và nhờ anh ta kí vào.

  • “Come and look at this.”
  • “Hey, just sign this thing.”

  Tripatriate-Unions-Feud-Step-3b

 • Bước 4:

  Quay lại nói chuyện 2 lần với Ryosen ở vị trí mid_camp 165/245, anh ta sẽ kêu bạn báo cáo lại cho Research Official tại mid_campin 376/120.

  Sau khi nghe hết mọi việc, ông ta sẽ nhờ bạn đi kiểm tra bọn họ cho an toàn.
  Ra ngoài tìm và nói chuyện với Ryosen, anh ta sẽ nhờ bạn đi lấy tập tài liệu quan trọng ở chỗ Hansenne tại vị trí mid_camp 222/218.

  • “I came to pick up the request document.”
 • Bước 5:

  Hansenne nói là đã làm rơi mất tài liệu đó khi chơi trên cầu phía Tây, nên nhờ bạn đi đến đó “câu” nó lên giúp.

  Di chuyển tới vị trí mid_camp 69/134, bạn sẽ một bầy cá, tương tác với nó cho tới khi nhận được Messy File Messy File .

  Tripatriate-Unions-Feud-Step-4

  Quay lại nói chuyện với Hansenne mid_camp 222/218, anh ta sẽ nhờ bạn đi tìm Hue để khôi phục lại nội dung của tài liệu do chúng đã bị ướt nhòe.

 • Bước 6:

  Sau khi đưa tài liệu bị ướt cho Hue mid_camp 247/255, anh ta nhờ bạn đi tìm một vài thứ để giúp khôi phục lại nguyên trạng tài liệu này.

  Nói chuyện nhiều lần với anh ta cho tới khi bạn sẽ nhận được Neat Report Neat Report Ryosen đang cần.

 • Bước 7:

  Sau khi giao tài liệu cho Ryosen, anh ta sẽ kêu bạn đi gặp Research Official mid_campin 376/120. để chuẩn bị bắt đầu cuộc họp.

 • Bước 8:

  Cuộc họp bắt đầu diễn ra khi ba nhà nghiên cứu lần lượt trình bày báo của họ cho Research Official xem, nhưng đột nhiên lũ Thief Bug xuất hiện và làm gián đoạn buổi họp.

  Mọi người đều chạy ra ngoài và bạn buộc phải đi vào để tiêu diệt chúng để cuộc họp tiếp tục diễn ra.

  Tripatriate Unions Feud - Đi vào diệt gián

 • Bước 9:

  Báo cáo với Research Official rằng phòng họp đã an toàn và cuộc họp tiếp tục.

  Ryosen đã báo cáo rằng có ai đó đã phá hoại những cái bánh quý giá của anh ta, và Hansenne đã nhận tội.

  Lúc này Research Official ra hiệu kết thúc cuộc họp.

 • Bước 10:

  Gặp riêng Research Official để nói cho ông ta biết rằng Hansenne vô tội.

 • Bước 11:

  Nói cho Hansenne mid_camp 222/218 biết sự việc và anh ta sẽ tặng bạn 1 Arunafeltz Desert Sandwich Arunafeltz Desert Sandwich vì sự quan tâm của bạn.

  Sau đó anh ta nhờ bạn giúp RyosenHue thân thiết với nhau hơn.

  Đầu tiên đi giải thích với Hue mid_camp 247/255, anh ta sẽ tặng bạn 1 Schwartzwald Pine Jubilee Schwartzwald Pine Jubilee và nhờ bạn đưa Neat Report Neat Report cho Ryosen.

  Sau đó đi đưa tài liệu đó cho Ryosen mid_camp 165/245, anh ta nhận ra lỗi sai của mình và tặng bạn 1 Rune Strawberry Cake Rune Strawberry Cake để cảm tạ.

 • Bước 12:

  Quay lại gặp Research Official, ông ta rất cảm kích về những gì bạn đã làm cho các nhà nghiên cứu và tặng bạn 1 First Aid Kit First Aid Kit và EXP thưởng.

 • Mở khóa nhiệm vụ trao đổi:
Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.