Encounter in a Strange Land

Nhiệm vụ khám phá bí mật của vùng đất Eclage, gặp gỡ những con người thú vị và nhận một lượng lớn EXP qua những lần giúp đỡ những người trong làng.

Yêu cầu của nhiệm vụ

Phần thưởng

BASE

2,050,000

JOB

1,850,000

x1

Fairy Wing Fairy Wing

 • Bước 1:

  Tới Eclage, vào tòa nhà chính tại vị trí (eclage 299/309), nói chuyện với cả 3 Traveler Chiba, Litrip và Foma (ecl_in01 34/51).

  Sau khi nói chuyện với cả 3 người, một binh lính sẽ xuất hiện và yêu cầu bạn đi theo anh ta.

  Bạn sẽ được dịch chuyển vào một căn phòng khác.

 • Bước 2:

  Nói chuyện với Chief of Staff (ecl_in03 245/93).

  • “Yes, I promise.”

 • Bước 3:

  Sau khi đợi 10 phút.

  Tới hướng 3h của căn phòng, nói chuyện với Eclage Guard (ecl_in01 82/70).

 • Bước 4:

  Nói chuyện với Mayor Jun Kardui (ecl_in03 41/90).

 • Bước 5:

  Bạn được yêu cầu đi giúp 3 người để xây dựng lòng tin.

  Nói chuyện với Eclage Guard (ecl_in01 82/70).

  • “Do they have a job for me?”
  • “Sure.”

  Anh ta sẽ yêu cầu bạn mang đến:

  Sau khi có đưa đủ nguyên liệu cho anh ấy, bạn sẽ nhận thưởng EXP:

  • 200,000 BASE EXP
  • 200,000 JOB EXP

  Mở khóa nhiệm vụ Eclage Daily Quests: Yai Of The Wild.

 • Bước 6:

  Nói chuyện với Eclage Messenger Roy (ecl_fild01 205/86).

  • Chọn dòng 1 hết.

  Nói chuyện với Contact Officer (splendide 267/368) tại Splendide.

  Quay lại nói chuyện với Eclage Messenger Roy (ecl_fild01 205/86), và nhận thưởng EXP.

  • 200,000 BASE EXP
  • 200,000 JOB EXP

  Mở khóa nhiệm vụ Eclage Daily Quests: Deliveryman.

 • Bước 7:

  Nói chuyện với Eclage Guard Leo (eclage 112/40).

  • “Do he want something?”
  • “What do you want me to do?”

  Anh ta sẽ cần bạn mang đến:

  Vật phẩm có thể mua bằng Splendide Coin tại NPC Merchant of Splendide (splendide 198/238). Bạn cần đeo nhẫn Ring of the Ancient Wise King Ring of the Ancient Wise King từ nhiệm vụ Ring of the Wise King để có thể nói chuyện với NPC

  Khi đã có đủ vật phẩm, quay lại nói chuyện với anh ta để nhận thưởng EXP.

  • 200,000 BASE EXP
  • 200,000 JOB EXP

  Mở khóa nhiệm vụ Eclage Daily Quests: Troublemakers.

 • Bước 8:

  Quay lại tòa nhà chính ở vị trí (eclage 299/309), vào căn phòng hướng 3h nói chuyện với Mayor Jun Kardui (ecl_in03 41/90).

  • Chọn dòng 1 hết.

  Nhận thưởng EXP.

  • 200,000 BASE EXP
  • 200,000 JOB EXP
 • Bước 9:

  Nói chuyện với Chief of Staff (ecl_in03 245/93), nhận Fairy Wing Fairy Wing .

 • Bước 10:

  Đi bàn luận với 3 người:

  2 người ở vị trí (ecl_in03 244/57).

  3 Traveler ở vị trí (ecl_in01 34/51).

  2 người ở vị trí (eclage 274/294).

 • Bước 11:

  Quay lại nói chuyện với Mayor Jun Kardui (ecl_in03 41/90).

  • Chọn dòng 1 hết.

  Nhận thưởng EXP

  • 200,000 BASE EXP
  • 200,000 JOB EXP
 • Bước 12:

  Nói chuyện lần nữa với Mayor Jun Kardui (ecl_in03 41/90).

  Từ khúc này bạn cần đạt level 130 mới có thể tiếp tục nhiệm vụ.

 • Bước 13:

  Tới tầng 4 của tòa tháp Bifrost ở vị trí (ecl_fild01 182/86).

  Nói chuyện với Hisie (ecl_tdun04 33/35). (đây là anh trai của Mayor Jun Kardui)

  Sau khi đợi 5 phút, nói chuyện lại với anh ta.

 • Bước 14:

  Quay lại tòa nhà chính nói chuyện 2 lần với Chief of Staff (ecl_in03 245/93), cô ấy sẽ cần bạn mang đến:

  Khi đã có đủ vật phẩm, nói chuyện lại với cô ấy bạn sẽ nhận thưởng EXP:

  • 150,000 BASE EXP
  • 150,000 JOB EXP
 • Bước 15:

  Nói chuyện với Eclage Guard (ecl_in01 82/70).

 • Bước 16:

  Quay lại tòa tháp Bifrost (ecl_fild01 182/86) nói chuyện với Hisie (ecl_tdun04 33/35).

  Anh ta sẽ cần bạn mang đến:

  Vật phẩm sẽ chưa bị lấy đi.

 • Bước 17:

  Ra khỏi tòa tháp, tới vị trí (eclage 280/290).

  Rồi tương tác với Normal Yai ở vị trí (eclage 304/232).

  Nó sẽ lấy Dustball Dustball x10 và Leaf Bookmark Leaf Bookmark x10

 • Bước 18:

  Quay lại tòa nhà chính nói chuyện với Mayor Jun Kardui (ecl_in03 41/90).

  Bạn sẽ chứng kiến cảnh 2 anh em họ đoàn tụ.

 • Bước 19:

  Quay lại Normal Yai (eclage 304/232). Bạn phải tìm Avant Research Data Avant Research Data .

  Bạn có 5 phút để hoàn thành bước này, hết thời gian sẽ bị kick ra ngoài.

  Cố gắng đừng di chuyển khỏi hàng rào. Kiểm tra cái bàn Desk.

  • “Examine the desk.”
  • “Look at the book on the bookshelf.”
  • “Try rearranging the books.”
  • Chọn theo thứ tự: Second, Fourth, First, Third, Fifth
  • “Look at the hinged devices on top of the desk”
  • “Input a number”
  • Nhập: 31425
  • Chọn dòng 1 hết.

  Bạn sẽ nhận Avant Research Data Avant Research Data .

  Một đám quái vật sẽ xuất hiện, sẽ có 2 lựa chọn:

  • “I’m taking care of this place!”. (chiến đấu và sẽ nhận được nhiều EXP hơn)
  • “Let Hisie handle it.” (rời đi mà không cần phải chiến đấu)
 • Bước 20:

  Quay lại nói chuyện với Mayor Jun Kardui (ecl_in03 41/90), nhận thưởng:

  • 400,000 BASE EXP
  • 300,00 JOB EXP

  Nếu như chọn “Let Hisie handle it.” hoặc rời giữa chừng trận chiến ở bước 22 thì chỉ nhận:

  • 400,000 BASE EXP
  • 300,00 JOB EXP
 • Bước 21:

  Tới tòa tháp nói chuyện với Hisie (ecl_tdun04 33/35).

  • “About the Chief of Staff.”
 • Bước 22:

  Tới tòa nhà lớn nói chuyện 2 lần với Chief of Staff (ecl_in03 245/93).

  • Chọn dòng 1 hết.

  Sau đó nói chuyện với Mayor Jun Kardui (ecl_in03 41/90).

  Rồi quay lại nói chuyện với Chief of Staff (ecl_in03 245/93).

  • “Ask Kardui first.”
  • Sau đó nói chuyện lại và chọn: “Hold his hand.”
 • Bước 23:

  Nói chuyện với Chief of Staff ở vị trí (ecl_hub01 132/12).

  Đợi 1 lát, khi Instance đã sẵn sàng click vào cổng trước mặt Closed Entryway để vào Instance.

  Bạn có 20 phút để hoàn thành Instance.

 • Bước 24:

  Tiêu diệt tất cả quái vật xuất hiện, Suspicious CreatureSubordinate.

 • Bước 25:

  Nói chuyện với Shenime và nhận sát thương lớn.

 • Bước 26:

  Nói chuyện với Avant.

 • Bước 27:

  Nói chuyện với Hisie.

 • Bước 28:

  Nói chuyện với Mayor Jun Kardui (ecl_in03 41/90).

 • Bước 29:

  Tới xem Dead Laphine ở vị trí (bif_fild02 311/91).

 • Bước 30:

  Quay lại báo cáo với Mayor Jun Kardui (ecl_in03 41/90) và nhận thưởng:

  • 500,000 BASE EXP
  • 400,000 JOB EXP
  • Chúc phúc Blessing từ anh bướm ????

  Nhiệm vụ tới đây là kết thúc.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.