Warehouse Supervior – Tôi cần nguyên liệu!

Khi gia nhập vào hội Eden thì bạn có thể tham gia chuỗi nhiệm vụ của Warehouse Supervisor.

Người đàn ông này là người quản lý kho nguyên liệu của Hội Eden, chính xác là những nguyên liệu dùng chế tạo vũ khí để trao cho những mạo hiểm giả khi họ hoàn thành nhiệm vụ của Boya và Ur. Vì vậy để đủ nguồn cung với số lượng mạo hiểm giả ngày một tăng thì ông ta luôn cần thêm nguyên liệu để chế tạo trang bị.

Có sẵn nguyên liệu trong người rồi nói chuyện với ông ấy. Bạn sẽ nhận được số lượng EXP nhất định.

Danh sách vật phẩm

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.