Gia nhập hội Eden thì bạn có thể nhận nhiệm vụ từ những cái bảng. Mở bảng Alt+U để đọc thông tin về nhiệm vụ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì quay lại nói chuyện với cái bảng

Click vào đúng dòng nhiệm vụ bạn đã nhận thì bạn sẽ được trả công.

Bạn có thể nhận nhiều nhiệm vụ cùng 1 lúc.

Mẹo: Xem video hướng dẫn Sử dụng công cụ “Tìm đường” ở menu nhân vật để biết đường tới chỗ của quái vật.

Cách tới các thành phố: https://hahiu.com/newbie/su-dung-dich-chuyen/

Gõ lệnh /navi map x/y để tìm NPC nhanh. Ví dụ /navi prontera 100/100

và lệnh /where để map mình đang đứng tên gì.

Khi gia nhập vào hội Eden thì bạn có thể tham gia chuỗi nhiệm vụ của Warehouse Supervisor.

Người đàn ông này là người quản lý kho nguyên liệu của Hội Eden, chính xác là những nguyên liệu dùng chế tạo vũ khí để trao cho những mạo hiểm giả khi họ hoàn thành nhiệm vụ của Boya và Ur. Vì vậy để đủ nguồn cung với số lượng mạo hiểm giả ngày một tăng thì ông ta luôn cần thêm nguyên liệu để chế tạo trang bị.

Có sẵn nguyên liệu trong người rồi nói chuyện với ông ấy. Bạn sẽ nhận được số lượng EXP nhất định.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.