Thông tin nhiệm vụ

Phần thưởng

Xong nhiệm vụ bạn sẽ tạo được 2 thứ sau đây
Cho phép tạo Counteragent Counteragent
Mixture Mixture

Chế tạo Mixture và Counteragent

MixtureCounteragent là 2 vật phẩm cần thiết để chế tạo các loại thuốc nhuộm. Để xem hướng dẫn cách tạo thuốc nhuộm bạn xem ở đây.

Nhiệm vụ rất đơn giản, bạn chỉ cần làm theo những bước dưới đây nhé.

 • Bạn hãy đến ngôi nhà lớn phía Bắc ở Alberta. Vào bên trong nhà và lên lầu, đi tới căn phòng cuối bạn sẽ gặp Louitz.

  Bạn cần có 3 vật phẩm sau:

  Khi bạn có đủ 3 vật phẩm trên thì nói chuyện với NPC bạn mới thấy được lựa chọn ‘More about Solutions’. Anh ấy kêu bạn đi tìm gặp Aure Dupon ở Geffen để biết thêm thông tin. Anh ấy sẽ không lấy 3 vật phẩm trên nhưng bạn vẫn phải đem theo 3 vật phẩm trong người để làm nhiệm vụ nhé.

 • Aure Dupon ở hướng 5h Geffen và đứng gần cây cột đèn. Nói chuyện với anh ta và chọn “More about Morgenstein”. Anh ta sẽ chỉ bạn nơi của Morgenstein.

 • Morgenstein ở hướng 5h Geffen, sau đó bạn hãy vào hội thợ rèn và lên tầng 2.

  Nói chuyện với ông ấy về sự nghiên cứu. Sau bước này là bạn đồng thời hoàn thành 1 bước bên nhiệm vụ chuyển nghề từ Merchant sang Alchemist (Alchemist Job Quest)

  Sau khi bạn hỏi xong về những nghiên cứu của ống ấy, nói chuyện lại với ông ta để làm Mixture Mixture hoặc Counteragent Counteragent .

  Phí: Mỗi Mixture giá 4.000z, mỗi Counteragent giá 3.000z.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.