Document Quests

Hoàn thành nhiệm vụ để nhận Sapha Certification.

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

80

Đã làm

Sapha’s Visit

Đã làm

Ring of the Wise King

Phần thưởng

Tùy

Sapha Certification Sapha Certification

 • Bước 1:

  Tới El Dicastes Diel, rồi vào căn nhà ở vị trí (dicastes02 120/237).

 • Bước 2:

  Tới thang máy elevator hướng 12h, chọn tầng  Archive Room.

 • Bước 3:

  Tương tác với bất kỳ thùng tài liệu nào trong số 4 thùng tài liệu Document Package.

  Bạn tìm thấy tài liệu nghiên cứu ở Rune Midgard mà chưa được hoàn chỉnh.

  Khi bạn tìm thấy một phần của nghiên cứu, mục nghiên cứu sẽ vào cửa sổ nhiệm vụ của bạn.

  Lưu ý: Có khả năng bạn không tìm thấy gì và bạn sẽ phải đợi 6 tiếng mới có thể làm lại nhiệm vụ.

 • Bước 4:

  Tới địa điểm nghiên cứu và mang theo vật phẩm tương ứng.

  Xem bảng Địa điểm nghiên cứu.

 • Bước 5:

  Khi tới tương tác với những địa điểm nghiên ở bước 4, bạn sẽ nhận được những vật phẩm ngẫu nhiên, nhưng phần lớn là nhận Unknown Relic Unknown Relic .

  Bạn có thể đem nó đổi với Papyrus để nhận Sapha Certification Sapha Certification .

Địa điểm nghiên cứu

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.