Thông tin nhiệm vụ

Phần thưởng

x1 Light of El Dicastes Light of El Dicastes
--

Khu vực vào được

+

El Dicastes

+

Scarab Hole tầng 1

--

Nhiệm vụ mở được

+

Frede’s Request

+

Doha’s Secret Orders

Sapha’s Visit

Nhờ có được chiếc nhẫn  Ring of the Ancient Wise King Ring of the Ancient Wise King , bây giờ các bạn đã hiểu được ngôn ngữ khác. Một ngày nọ, Vyhannus, một người thuộc chủng tộc Sapha, đến vùng New World. Hãy sử dụng chiếc nhẫn để giao tiếp với Vyhannus cũng như dân tộc Sapha, hơn nữa, bạn đã có thể vào được hang Scaraba tầng 1.

 • Bước 1: Tại Midgard Expedition Camp, các bạn gặp Expedition Guard Ben hoặc Expedition Guard Maha và nói chuyện với người nào cũng được.

  Các bạn hãy nghe câu chuyện giữa hai người và Sapha là tộc người to cao đen dị như cái cây vậy, ông ta chuẩn bị đến New World. Cuối cùng, họ bảo bạn hãy đi gặp Aello.

 • Bước 2: Đi vào trong lều và đến vị trí mid_campin 93/114 để nói chuyện với Guard Aello thông qua cổng dịch chuyển.

  Anh ta nói rằng người Sapha muốn nói chuyện với bạn.

 • Bước 3: Trước khi vào gặp người Sapha, bạn hãy nói chuyện với Soldier ở vị trí mid_campin 111/120 để nói rằng bạn được phép vào trong (I have authorization).

  Sau đó các bạn vào phòng của người Sapha bằng cổng dịch chuyển.

  Chú ý: Người Sapha sẽ nói bằng một ngôn ngữ lạ và bạn phải đeo Ring of the Ancient Wise King Ring of the Ancient Wise King vào để có thể nói chuyện được.

 • Bước 4: Vào được phòng rồi các bạn hãy nói chuyện với Sapha from Manuk, ông ta tên Vyhannus.

  step-4-talk-to-sapha-vyhannus

  Các bạn sẽ nói chuyện với Vyhannus 3 lần:

  • Vyhannus sợ người Sapha và loài người sẽ gây hấn với nhau vì đột nhiên ông xuất hiện, nên bạn sẽ là sứ giả hòa bình 🙂 , sau đó chỉ huy Hibba Agip vào và nói hãy gặp ngài thanh tra Doha sau khi xong kết thúc cuộc trò chuyện.
  • Vyhannus nhắc đến Ravail, người đứng đầu El Dicastes, thủ phủ đất Saphas.
  • Vyhannus bảo bạn hãy đến Manuk và gặp Guard Captain Avalanche để đến được El Dicastes.

  Chú ý: từ lúc này các bạn đã có thể làm được Nhiệm vụ Doha’s Secret Orders.

 • Bước 5: Đến vị trí man_in01 315/51, tốn 10k Zeny để đến được Manuk, các bạn gặp Guard Captain Avalanche.

  step-5-talk-to-avalanche1 step-5-talk-to-avalanche2 step-5-talk-to-avalanche3 step-5-talk-to-avalanche4

 • Bước 6: Nói chuyện với Entrance Manager ở vị trí manuk 321/182 để đi qua đường hầm, sau đó bạn đi theo hướng mũi tên và Entrance Manager sẽ đưa bạn đến El Dicates.

  step-6-go-to-el-dicates1 step-6-go-to-el-dicates2 step-6-go-to-el-dicates3

  Chú ý: bây giờ bạn đã có thể vào được Scaraba tầng 1.

 • Bước 7: Các bạn tiếp tục đi lên hướng Bắc của thành phố El Dicates, đi qua cổng dịch chuyển và đến vị trí dicastes02 120/235.

 • Bước 8: Đi qua cổng dịch chuyển, các bạn hãy nói chuyện với Adventurer Clerk rằng bạn muốn đăng kí làm khách (Register as an adventurer) để nhận được 1 cái Light Of El Discastes Light Of El Discastes .

  step-8-talk-to-clerk

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.