Clean the Ship

Giúp mèo lau dọn thuyền, sau khi hoàn thành sẽ nhận Malang Sp Can và Cat’s Ship Biscuit. Mở khóa nhiệm vụ hằng ngày.

 • Bước 1:

  Tới Malangdo (bằng cách nói chuyện với bé mèo (izlude 182/217) ở Izlude)

  Nói chuyện với Cleanyang (mal_in02 76/63).

  • “Cheer him up.”
  • “Asking for the place of vermin came.”

  Con mèo láu cá nào giấu bánh ngọt làm gián bu khắp nơi, bạn cần phải dọn mớ bánh đó.

 • Bước 2:

  Click vào (mal_in02 183/49).

  • “Take a look at this.”

  Nhận Cat’s Ship Biscuit Cat’s Ship Biscuit x1

  Gián sẽ xuất hiện, tiêu diệt hết bọn chúng mới có thể dọn địa điểm tiếp theo.

 • Bước 3:

  Click vào cuộn giấy trên bàn (mal_in02 28/65).

  • “I’ll clean up!”

  Nhận Cat’s Ship Biscuit Cat’s Ship Biscuit x1

  Tiêu diệt gián xuất hiện.

 • Bước 4:

  Click vào giường (mal_in02 102/22).

  • “Raise the matress slightly.”

  Tiêu diệt gián xuất hiện.

 • Bước 5:

  Nói chuyện lại với Cleanyang (mal_in02 76/63).

 • Bước 6:

  Nói chuyện với Chef Nyas (mal_in02 187/58).

  • “Talk about story of Cleanyang.”

  Mèo sẽ nổi giận, nói chuyện lại nhiều lần cho tới khi nào anh ta nói bạn đi lấy:

  *Mở khóa nhiệm vụ hằng ngày: Malangdo Daily: Help Chef Nyas.

 • Bước 7:

  Nói chuyện lại với Cleanyang (mal_in02 76/63).

  Nhận Malang Sp Can Malang Sp Can x30

  *Mở khóa nhiệm vụ hằng ngày: Malangdo Daily: Clean the Ship.

  Có thể bắt đầu làm sau 23 giờ.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.