Thông tin nhiệm vụ

Cấp độ

99

Cooldown

23 tiếng

Đã làm

Wandering Guardian

Phần thưởng

xx Mora Coin Mora Coin
EXP

Tùy theo cấp độ nghề

Nhiệm vụ hàng ngày ở Mora

Nếu bạn chơi các nhánh nghề như Rune Knight, Ranger, Arch Bishop hay Guillotine Cross thì các nhiệm vụ hàng ngày ở Mora sẽ dính liền với nghề của bạn. Dưới đây là hướng dẫn 3 nhiệm vụ hằng ngày ở Mora giúp bạn hình dung được cách làm.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.