Chuyển nghề Siêu xạ thủ (Ranger)

Ranger là ngánh nghề thứ ba của Thợ săn. Các Siêu xạ thủ sẽ được cung cấp một con sói khổng lồ để cưỡi và họ cũng có thể sử dụng để tấn công kẻ thù của mình. Họ cũng có các loại bẫy mới và mạnh mẽ theo ý của họ. Trong khi một Thợ săn sẽ chỉ đi săn nhưng một Siêu xạ thủ sẽ tham chiến.

Chuyển nghề Siêu xạ thủ

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

99

JOB

50

Nghề

Xạ thủ

Đã làm

Tới Đảo rùa

Phần thưởng

x1

Sniper Goggle Sniper Goggle

x1

Green Apple Ring Green Apple Ring

x1

Wolf Flute Wolf Flute

Trở thành Siêu xạ thủ

 • Bước 1:

  Tới Đảo rùa, nói chuyện với Survival Instructor.

  Anh ta sẽ yêu cầu bạn tháo hết trang bị và làm trống hành trang. Và bạn cũng bị chuyển về Alberta.

 • Bước 2:

  Sau khi đã gỡ hết đồ đạc quay lại đảo rùa nói chuyện với Survival Instructor.

  • Chọn: “Tôi sẽ tham gia bài kiểm tra.”

  Sau đó anh ta sẽ cung cấp cho bạn:

  Và yêu cầu bạn đến gặp Test Instructor (tur_dun01 91/168)

 • Bước 3:

  Đến gặp Test Instructor (tur_dun01 91/168).

  • Chọn: “Tôi đến đây để làm bài kiểm tra.”

  Anh ta sẽ yêu bạn: Giết Dragon Tail x1, Thu thập Wing of Dragonfly Wing of Dragonfly x1

  Quay lại nói chuyện với anh ta khi đã hoàn tất yêu cầu.

  • Chọn: “Hãy đưa tôi tới khu vực kiểm tra thực tế!”

  Bạn sẽ được chuyển qua phòng thi tiếp theo.

 • Bước 4:

  Có tổng cộng 3 bài kiểm tra.

  Bạn sẽ làm liên tục cả 3 bài kiểm tra, thất bại hoặc chết sẽ được chuyển ra chỗ của Test Instructor và làm lại từ đầu.

  Nhấn vào phòng chờ để bắt đầu các bài kiểm tra.

  4A. Kiểm tra khả năng chính xác.

  Sẽ xuất hiện 8 con có quái.

  Nhiệm vụ của bạn: Đánh con nào có tên Poring.

  Điểm 15/20 là đạt.

  Mẹo: Luôn luôn để sẵn chuột vào vị trí hướng 12h, nếu xuất hiện tên Poring thì bắng, không thì bạn tra tiếp theo chiều kim đồng hồ. Tập trung nha!

  4B. Kiểm tra kỹ năng đặt bẫy.

  Nói chuyện với Staff Rust để nhận Bombring Capsule Bombring Capsule x10 và Red Potion Red Potion x100.

  Đồng thời nhận trên 2k A Report To Be Approved A Report To Be Approved làm trọng lượng của bạn đạt 90% và không thể chiến đấu.

  Nhiệm vụ của bạn: là sống sót đi tới cuối đường.

  Đặt Bombring Capsule Bombring Capsule để đẩy quái vật ra khỏi đường đi (nên bỏ vào phím tắt để sử dụng nhanh).

  Đi tới cuối đường bạn sẽ gặp Test Supervisor.

  Sài hết Bombring Capsule Bombring Capsule trước khi nói chuyện với cô ấy.

  4C. Kiểm tra kỹ năng điều khiển thú.

  Nói chuyện với Test Supervisor Freeze để nhận được Job Change Flute Job Change Flute

  Sử dụng Job Change Flute Job Change Flute để triệu hội Desert Wolf Baby, rồi nói chuyện lại với anh ta để bắt đầu bài thi.

  Nhiệm vụ của bạn: Chỉ định con chó tới tiêu diệt những quả trứng trước khi nó nổ.

 • Bước 5:

  Khi vượt qua bài kiểm tra cuối cùng bạn sẽ được gặp Ranger Master.

  Nói chuyện với ông ta bạn sẽ được chuyển nghề sang Siêu xạ thủ.

  Và nhận phần thưởng:

Triệu hồi sói

Yêu cầu của nhiệm vụ

Kỹ năng

Điều khiển sói

x1

Wolf Flute Wolf Flute

Phần thưởng

Một con chó bự

 • Sử dụng kỹ năng Điểu khiển Sói khi có Wolf Flute Wolf Flute trong người.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.