Chuyển nghề Hắc tặc (Shadow Chaser)

Hắc tặc, tên của họ thường được viết tắt là “SC”. Một trong những nghề gây khó chịu nhất trong những trận PVP.

Họ sử dụng sơn và các phương tiện khác để phát hiện kẻ thù mặc áo choàng, trở nên hoàn toàn vô hình, và thậm chí debuff đối thủ. Shadow Chasers cũng có thể ẩn nấp trong bóng kẻ thù của họ để gây ra sát thương gây ra cho họ. Thêm vào đó là khả năng sao chép các kỹ năng từ các lớp nghề thứ 3 khác và Hắc tặc trở thành một lớp linh hoạt và nguy hiểm để chơi và đối mặt.

Yêu cầu của nhiệm vụ

BASE

90

JOB

50

Đã làm

Tới Đảo rùa

Nghề

Truy tặc

Phần thưởng

x1

Shadow Handicraft [1] Shadow Handicraft [1]

x1

Green Apple Ring Green Apple Ring

x1

Makeover Brush Makeover Brush

x1

Paint Brush Paint Brush

Trở thành Hắc tạc

 • Bước 1:

  Tới Morocc, nói chuyện với Girl (morocc 156/70).

  Bé ấy nói bạn đến bang hội Đạo tặc.

 • Bước 2:

  Đến bang hội Đạo tặc (cmd_fild07 196/117).

  Nói chuyện với Scary Man (in_rogue 379/101).

  Mật mã ông ta cho có nghĩa là: shadow workshop in prontera

 • Bước 3:

  Tới thành phố Prontera. Nói chuyện với Manager (s_atelier 65/120).

  • “Hiển thị đoạn mã đã được giải!”
  • Nhập: shadow workshop in prontera

  Nói chuyện với ông ấy lần nữa.

  • “Tôi sẽ thử!”

  Bạn sẽ nhận thêm 1 dãy code, nó có nghĩa là: blue fire on turtle island third floor

 • Bước 4:

  Tới Đảo rùa, vào tầng 3.

  Nói chuyện với Blue Flame (tur_dun03 38/208).

  • Nhập: blue fire on turtle island third floor

  Nó sẽ yêu cầu bạn giết 1 S Wind Ghost (Shadow of Deception) ngay tại bản đồ bạn đang đứng.

  Nếu bạn có khó khăn trong việc tiêu diệt nó hãy tạo 1 party cùng người khác và tiêu diệt nó nhé.

 • Bước 5:

  Sau khi giết xong, quay lại nói chuyện với Blue Flame (tur_dun03 38/208).

  Bạn sẽ được chuyển sang map khác.

  Click vào ????

  Nó sẽ nói: DECEIVE + Khóa số ?

  Bạn sẽ nhập code vào dựa vào số khóa ở bảng dưới đây.

  • Khóa 1: IPOFTUZ
  • Khóa 2: JQPGUVA
  • Khóa 3: IRQHVWB
  • Khóa 4: LSRIWXC
  • Khóa 5: MTSJXYD
  • Khóa 6: NUTKYZE
  • Khóa 7: OVULZAF
  • Khóa 8: PWVMABG

  Nhập đúng bạn sẽ nhận được Key Of Deception Key Of Deception

 • Bước 6:

  Mang chìa khóa đưa cho Manager (s_atelier 65/120).

  Nói chuyện với ông ấy 2 lần, ông ta sẽ nói bạn đến Rachel.

 • Bước 7:

  Tới Rachel, vào nhà nói chuyện với Manager (s_atelier 168/65).

  • “Tôi được cử tới đây bởi Graham.”

 • Bước 8:

  Tới hang băng (Ice dungeon), nói chuyện với Red Flame (ice_dun02 206/223).

  Nó sẽ yêu cầu bạn tiêu diệt 1 S Skogul (Shadow of Illusion) ngay tại bản đồ này.

  Giết xong quay lại nói chuyện với nó, bạn sẽ được chuyển sang map khác.

 • Bước 9:

  Nói chuyện với ????

  Nhập số theo yêu cầu của nó.

  • SEED = 24
  • COLD = 20
  • FOOT = 25

  Nhập chính xác bạn sẽ nhận Key Of Illusion Key Of Illusion .

 • Bước 10:

  Mang chìa khóa lại chỗ Manager (s_atelier 168/65).

  Ông ấy nói bạn đến Juno.

 • Bước 11:

  Tới Juno, vào tòa nhà (yuno 278/67), nói chuyện với Manager (s_atelier 167/129).

  Nhập: I know what you did last summer!

  Nói chuyện với ông ấy lần nữa, ông ta sẽ nói bạn đến Nifflheim.

 • Bước 12:

  Tới Niffheim, nói chuyện với Red Flame (niflheim 231/275).

  Nó sẽ yêu cầu bạn giết 1 S Succubus (Shadow of Pleasure) ngay tại bản đồ này.

  Giết xong quay lại nói chuyện với nó bạn sẽ được chuyển sang map khác.

 • Bước 13:

  Nói chuyện với ????.

  • Nhập: TURN AND SHAKE
  • “Xoay ngôi nhà.”
  • “Cuộn nó để lộn ngược.”

  Bạn sẽ nhận Key Of Pleasure Key Of Pleasure .

 • Bước 14:

  Quay lại Juno, nói chuyện với Manager (s_atelier 167/129).

 • Bước 15:

  Tới Lighthalzen, vào căn nhà (lighthalzen 41/55), nói chuyện với Manager.

  Anh ta nói bạn đến tầng 1 tháp Thanatos.

 • Bước 16:

  Để tới Tháp Thanatos, tới Juno, nói chuyện với NPC tại vị trí (hu_fild01 140/163) để vào tháp.

  Khi bị chuyển vào 1 con đường xám thì cứ đi thẳng vào cổng dịch chuyển.

 • Bước 17:

  Tới cổng dịch chuyển tại vị trí (tha_t01 149/224).

  Nói chuyện với ????

  Bạn sẽ nhận 1 A Master’s Brush A Master’s Brush

 • Bước 18:

  Quay lại nói chuyện với Manager (lighthalzen 41/55).

  Anh ta sẽ nói bạn lên lầu.

 • Bước 19:

  Nói chuyện với Dumk 2 lần bạn sẽ được chuyển nghề lên Hắc tặc và nhận thưởng:

  Hoàn thành nhiệm vụ rồi !

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.