Tạo tên (Arrow Crafting)

Arrow Crafting là kỹ năng tạo các mũi tên của nghề Thợ săn (Hunter) bằng cách sử dụng những nguyên liệu tương ứng. Đây là kỹ năng rất hữu dụng khi đi thám hiểm ở chốn hoang vu mà đột nhiên hết tên để bắn.

Những nhà mạo hiểm là thợ săn nên luôn chú ý việc lụm lặc những tài nguyên trên cuộc hành trình của mình để có thể chế tạo tên từ chúng và tiết kiệm được zeny mua tên. Đặc biệt chú ý những nguyên liệu rớt từ MVP vì chúng có thể tạo nên những loại tên mạnh nhất.

Để nguyên liệu tương ứng trong hành trang rồi sử dụng kỹ năng Arrow Crafting để tạo tên. Bạn không thể sử dụng kỹ năng khi cân nặng đạt 50%.

Danh sách những vật phẩm có thể chế tạo tên

Yêu cầu của nhiệm vụ

Kỹ năng

Arrow Crafting

Để nguyên liệu ở hành trang rồi sử dụng kỹ năng.

Phần thưởng

Tên tương ứng

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.